Tidligere særudstillinger

Særudstilling - Thisted Museum

Historien om to huse - det nye Thisted Museum

Periode: 24. juni 2023 - 27. februar 2024

I juni 2023 åbnede Museum Thy sin nye udstilling i Thisted i Jernbanegade. De to huse, som rummer det nye Thisted Museum, Jernbane 11 og 15, blev købt af Museum Thy i 2018. Husene, som rummer det nye museum, er imidlertid ikke nye, men har en historie, som strækker sig tilbage til 1887. Historien om de to huse, om hvad der foregik dem og om nogen af deres fremmeste beboere fortælles i særudstillingen ”Historien om to huse - det nye Thisted Museum”. Jernbanegade 15 rummede frem til 2006 Thisted Amts Tidende/Thisted Dagblad – og den del af historie indtager naturligvis en fremtrædende plads, det samme gælder avisens redaktør gennem 50 år, M. Aaberg, som nåede at bo i huset i 46 år.


 

Særudstilling - Heltborg Museum

Sommerudstilling: Ken Zier - Havet ved verdens ende

Periode: 16. september 2023 - 29. oktober 2023

Ken Zier viderefører i sine typisk store malerier en traditionsrig genre, marinemaleriet.

Han har livet igennem som ivrig sejler været nært knyttet til havet, og har også som barnebarn af Løkkenmaleren Wolmer Zier kunnet hente inspiration hos dennes motiviske forkærlighed for det maritime.

Ken Ziers teknisk brillante, naturalistiske søstykker eller havskaber kombinerer fotografiets øjebliksbundne flygtighed med maleriet tidslige tyngde, kontemplation og egenhændige, tit taktilt-pastose penselskrift. Resultatet formidler fascinationen af bølger og (modlys)glitrende evigt foranderlige vandmasser.

.


Særudstilling - Heltborg Museum

Særudstilling: Jens Søndergaard og den sorte kunst

Periode: 1. april 2023 - 29. oktober 2023

Et farvemættet lærred med en klar blå himmel, et grønt landskab og mennesker i farvestrålende tøj, eller som Jens Søndergaard selv betegnede det: ”Farvekraft ad helvede til”. Den ekspressive stil med de stærke farver og de store formater er for mange det, der karakteriserer Jens Søndergaards værker. I løbet af sit virksomme liv, arbejdede han imidlertid også med tegning, akvarel og grafik. Særligt det sort/hvide litografi står i kontrast til den farvekraft vi ellers forbinder med Søndergaard. Museum Thy har i sin samling en del af Søndergaards sorte litografiske tryk, som nu udstilles på Heltborg Museum hele sæsonen 2023.


Særudstilling - Bunkermuseum Hanstholm

Særudstilling: Kære Fjende/Lieber Feind

Periode: 1. februar 2023 - 30. november 2023

Med udgangspunkt i vidneberetninger om 2. Verdenskrig i Hanstholm skaber kunstnerne Birgit Bjerre og Alex Mørch en udstilling, der forsøger at skildre de stærke følelsesmæssige kontraster, som en krig uvilkårligt fremtvinger. Udstillingen er skabt til Bunkermuseum Hanstholm fysiske rammer og vil ned sit kunstneriske greb forsøge at vise krigens ”anden side”.

 

Zeugnisse vom Zweiten Weltkrieg in Hanstholm ist der Ausgangspunkt einer Ausstellung von den Künstlern Birgit Bjerre und Alex Mørch, die versuchen soll, die starken emotionellen Kontraste zu schildern, die unwillkürlich vom Krieg hervorgezwungen werden. Die Ausstellung ist für die physischen Rahmen des Bunkermuseums Hanstholm geschafft und soll durch Hilfe der Kunst die „andere Seite“ des Krieges zeigen.

 

Særudstilling - Heltborg Museum

Sommerudstilling: Finn Have - Landskabet mod nordvest

Periode: 3. juni 2023 - 10. september 2023

Med udgangspunkt i atelieret på Mors har Finn Have arbejdet med maleriet i primært Thy med enkelte afstikkere til Mors og Vendsyssel. Det kystnære landskab har siden barndommen fascineret ham, særligt hvordan vandets spejling reflekterer lyset. Oplevelser i naturen på fisketure ved Vesterhavet og tidlige morgenture med den opgående sol og dyr langs landevejen har inspireret Have. Gennem de sidste 23 år har han med stor fascination malerisk afsøgt og fundet motiver i Thy. Det er blevet til over 40 malerier, som nu udstilles på Heltborg Museum. Under udstillingen vil han også arbejde på motiv direkte i landskabet ved Heltborg Museum, hvor processen kan følges. På museet vil man via foto kunne følge den fremadskridende proces.


Særudstilling - Heltborg Museum

Forårsudstilling: HÅND VÆRK - Fynske Kunsthåndværkere

Periode: 1. april 2023 - 7. maj 2023

Sydthy Kunstforenings forårsudstilling præsenterer otte medlemmer af den efterhånden mangeårige sammenslutning Fynske Kunsthåndværkere. Titlen signalerer på fin vis, at mange af udstillernes bidrag befinder sig i en passage mellem den anvendte og den frie kunst, at håndens traditionelle brugsorienterede bearbejdning af de forskelligartede materialer i større eller mindre grad går hånd i hånd med en kunstnerisk ide, der medvirker til at bibringe tingene en selvberoende, autonom, værkkarakter. Tingene er ikke bare ”til noget”, men også ”om noget”. De medvirkende kunsthåndværkere er Jette Nevers (tekstil), Lars J. Falkenberg (blandform), Merethe Bloch (porcelæn), Nina Ferlov (akvarel og tekstil), Peter Tybjerg (skulpturelle stentøjskrukker), Amy Grandt-Nielsen (tekstil), Anne Bjørn (tekstil) og Eva Dora Lamm (smykker).

Sydthy Kunstforening


Særudstilling - Heltborg Museum

Særudstilling: Erland Knudssøn Madsen: Udvalgte plakater 1963-2022

Periode: 11. juni 2022 - 30. oktober 2022

Læs mere


Særudstilling - Heltborg Museum

Særudstilling: Aflejringer I & II

Periode: 11. september 2022 - 30. oktober 2022

Sydthy Kunstforening afholder i efteråret en dobbeltudstilling, Aflejringer I & II, med keramikeren Dorte Visby, hvis værker bogstavelig talt består af aflejringer, og Per Just, maler, grafier og skulptør, der ofte arbejder med aflejringer af kunsthistorisk og populærkulturelt billedmateriale.


Særudstilling - Fiskerhuset i Agger

Filmfremvisning: Det blæser op til storm

Periode: 26. juni 2022 - 7. august 2022

I fiskerhusets anneks vises filmen "Det blæser op til storm". Filmen er optaget af Felix Film i 1950erne i Agger og omagn, og handlingen beretter om den uro og ængstelse, som to drenge kan afstedkomme, når de driver til havs i en simpel jolle. Læs mere


Særudstilling - Fiskerhuset i Agger

Bachelorprojekter: Kantens potentialer

Periode: 26. juni 2022 - 7. august 2022

I fiskerhusets anneks udstilles bachelorprojekter fra arkitektuddannelsen på Det Kongelige Akademi i København. Projekterne er blevet til under vejledning af Knud Aarup Kappel, institut for bygningskunst, by og landskab. Læs sidste års beskrivelse af udstillingen HER. I år er det dog uden grundmodellen og vægtegningen.


Særudstilling - Heltborg Museum

Sommerudstilling: Poul Ekelund: Levende skabning levende landskab

Periode: 11. juni 2022 - 4. september 2022

Læs mere


Særudstilling - Heltborg Museum

Forårudstilling: Lisbeth Gjørtz Fast: Under himlen over havet

Periode: 2. april 2022 - 8. maj 2022

Lisbeth Gjørtz Fast udstiller et righoldigt udvalg af oliemaleri, tegning, grafik og glasmaleri, der først og fremmest tager udgangspunkt i det tyste vinterlandskab som materiale for en kunstnerisk udforskning.

I samarbejde med Sydthy Kunstforening.


Særudstilling - Heltborg Museum

Særudstilling: Isens og Myternes Land

Periode: 18. september - 31. oktober 2021

 

Kirsten Klein, Steen Folmer og Jørn Bork udstiller fotografi, maleri og skulptur.


Særudstilling - Heltborg Museum

Særudstilling: Keramik ved havet

Periode: 20. juni 2021 - 5. september 2021

Keramik af Bent Skytte-Rasmussen. Keramikken på udstillingen er inspireret af naturen tæt ved havet, i Hjardemål Klit og Tvorup Klitplantage. I 2001-2002 arbejdede kunstneren i et lille værksted ved Lild Strand og frem til 2013 på Korsgaard ved Hellebjerg i Vang. Udstillingen består af keramiske værker, som nu er i privat eje. LÆS MERE


Særudstilling - Heltborg Museum

Særudstilling: Thy i Kunsten

Periode: 21. april 2021 - medio juni 2021

Sommerens udstilling i Heltborg har vi kaldt ”Thy i kunsten”. Især landskabet og kysten var tidligere et yndet motiv for mange kunstnere, som tilbragte nogle uger om sommeren i Thy. I udstillingen viser vi nogle af de værker, som disse forbipasserende kunstnere fremstillede. Det giver på én gang indblik i smukke landskaber og forskellige kunstneriske udtryk. F.eks. malede Niels Holbak i 1926 dette billede af Ydby Skjold med de karakteristiske slugter ned mod fjorden, de fine gravhøje og Draget i baggrunden. Udover Holbak er der værker af Knud Eel, Frank Poulsen, Preben Gang, Viggo Helsted, Lis Stoltenberg.


 

Særudstilling - Heltborg Museum

Kunstforeningens efterårsudstilling: Jazz på papir

Periode: 17. september 2020 - 31. oktober 2020

Stinne MøllerHansen (tegninger, blyant, kil, gesso og kridt) og Finn Nygaard (tryk og plakater)

 


Særudstilling - Thisted Museum

Særudstilling: DANEFÆ - FOLK & FÆ // SØLV & GULD

Periode: 8. juni 2020 - 31. december 2020

Udstillingen viser et udvalg af de detektorfund, som er indleveret i 2019 og 2020 og er mulige danefæ med en særligkulturhistorisk værdi. Fundene er resultat af mange timers søgning med metaldetektor, og de bidrager hver især med ny viden om området. I udstillingen er der fokus på former og udsmykning i fortiden, og der er eksempler på flotte ansigter og fantasifulde dyr.


Særudstilling - Thisted Museum

Særudstilling: TING fra THY

Periode: 11. oktober 2019 - 31. december 2020

Thisted Museum lukker stille og roligt ned i løbet af den næste tid for i en nær fremtid at genopstå med helt nye udstillinger i de nyerhvervede lokaler på den anden side af gaden. Det markerer vi med en sidste særudstilling i de gamle, velkendte rammer i den gule villa på Jernbanegade 4 i Thisted. 

Særudstillingen kalder vi TING fra THY, og vi vil i udstillingen formidle de bedste genstande og gode historier fra vores fantastiske egn. Museet råder over en samling på rundt regnet 110.000 genstande, men det er kun en lille brøkdel, der er vist frem for publikum Med særudstillingen vil vi gerne vise eksempler på, hvad der i løbet af de 114 år museet har eksisteret, er samlet ind, og ikke mindst de historier, der er knyttet til hver eneste genstand. 

Men et museum kan ikke eksistere uden brugere og borgere, der vil museet. Derfor har vi inviteret 25 thyboer, indfødte og tilflyttere; unge som gamle, til at udvælge genstande, der fortæller noget om Thy, om at være thybo eller som vedkommende har en personlig relation til. Hver genstand er personligt udvalgt og begrundet.

Hvad synes du, der bør være udstillet på et museum?


 

 

Særudstilling - Heltborg Museum

Særudstilling: Thy i Kunsten

Periode: 21. juni 2020 - 6. september 2020

Sommerens udstilling i Heltborg har vi kaldt ”Thy i kunsten”. Især landskabet og kysten var tidligere et yndet motiv for mange kunstnere, som tilbragte nogle uger om sommeren i Thy. I udstillingen viser vi nogle af de værker, som disse forbipasserende kunstnere fremstillede. Det giver på én gang indblik i smukke landskaber og forskellige kunstneriske udtryk. F.eks. malede Niels Holbak i 1926 dette billede af Ydby Skjold med de karakteristiske slugter ned mod fjorden, de fine gravhøje og Draget i baggrunden. Udover Holbak er der værker af Knud Eel, Frank Poulsen, Preben Gang, Viggo Helsted, Lis Stoltenberg.


Pop up-udstilling - Jernbanegade 11, Thisted

GENBRUG & BEVARING

Periode: 8. februar 2020 - 23. februar 2020

Vi inviterer indenfor i museets nye hus Jernbanegade 11 med en midlertidig udstilling med fokus på genbrug og bevaring.

Thisted By: Kommunen udstiller den nye bevarende lokalplan, og du kan se borgmesterens, arkitektens og historikerens bud på, hvilke elementer i bybilledet, der har betydning i Thisted. Gæsterne opfordres til at gå en tur med et kamera og bidrage til udstillingen.

Tråd, saks, papir – Thyboden gendigtet: En historiker, en forfatter og en kunstner beretter om Thyboden i Snedsted, der en af de ældste genbrugsbutikker i Thy.

Åben alle dage kl. 11.00-16.00. Gratis adgang og kaffe på kanden!


 

Særudstilling - Heltborg Museum

Efterårsudstilling: Dorthe Kudsk Harbo og Birte Ohsten

Periode: 14. september - 31. oktober 2019

Dorthe Kudsk Harbo er født 1978 i Thy, hvor hun voksede op med stor kærlighed for naturen. Uddannet på skulpturlinien på Århus Kunstakademi 1999-2004. Naturen er hendes direkte kilde til energi, og det er også fra den, hun henter inspirationen til sine værker. 
For tiden er hendes foretrukne udtryksformer er ståltråd, bronze og tegning. 

Derudover udstilles udvalgte værker af den for nyligt afdøde Birte Ohsten, der portrætterede Thy, naturen, landskabet og mennesker i akvarel eller olie i knap 50 år. Særligt klithedens farvespil og de lyse skyer ved Stenbjerg har hun foreviget.


Særudstilling - Thisted Museum

Mini-udstilling: Flaskepost til fremtiden

Periode: 1. juli - 22. september 2019

100 flasker med breve til fremtiden

100 elever fra friskoler, folkeskoler og forfatterskoler har skrevet 100 personlige breve til 100 "fremtidsvenner", der først må åbne flaskerne og læse indholdet om 100 år. Idéen, der stammer fra Kulturrummets Nikolai Nedergaard Banke, går ud på, at eleverne sender et "kram" ud i fremtiden, hvor de udtrykker deres håb, drømme og ønsker, men de vil sandsynligvis aldrig selv opleve modtagerens overraskelse eller glæde over en hilsen fra fortiden. Det er altså en fuldkomment uselvisk handling, der sender noget positivt ud i verden uden at forvente noget igen. 

Vi udstiller flaskerne inden de bliver forsvarligt gemt i 100 år på museets magasin. 

Måske din eneste chance for at opleve flaskerne, da de ikke vil blive vist frem igen før år 2119.


Særudstilling - Thisted Museum

Ånden fra '68

Periode: 12. oktober 2018 - 22. september 2019

"1968" står som symbol for en hel generation og er blevet et begreb i sig selv. Vi markerer halvtredsåret med en udstilling, der fortæller om strømningerne bag og følgerne af ungdomsoprøret, både lokalt, nationalt og internationalt. Udstillingen fokuserer på stemning, lyd og billeder, ikke udelukkende fra året 1968, men også de bølger og dønninger ungdomsoprøret satte i værk i de følgende år.

Kom f.eks. ind og sæt dig i ungdomshybelen og lyt til nogle af tidens toner, eller sæt dig i "mor og fars" sofa og læs i de kulørte blade.


 

Særudstilling - Heltborg Museum

Sommerudstilling: Kirketekstiler

Periode: 16. juni - 1. september 2019

Sommerens særudstilling på Heltborg Museum vil stå i kirketekstilernes tegn. Messehagler, dåbsklude og alterklæder fra Thy og Mors vil blive udstillet.

Morsø – Sydthy – og Nordthy Distriktsforeninger og Morsø –Sydthy og Thisted provstier har sammen med Heltborg Museum v. Liv Stange og Jytte Nielsen gennem længere tid arbejdet på at skabe en udstilling med mange forskellige messehagler fra Mors og Thy. Rundt omkring i vore sognekirker findes de smukkeste tekstilarbejder fra mange anerkendte kunstnere. Messehaglen er jo først og fremmest et klædningsstykke til brug ved gudstjenesten, men kan også være et sandt kunstværk, som formilder kristne symboler og tegn. Til udstillingen er der således lånt tekstiler fra mange kirker.

I udstillingsperioden vil der være arbejdende værksteder og foredrag, så alle kan lære at strikke dåbsklude eller blive klogere på tekstilernes historie.

Udstillingen åbnes den 16. juni kl. 14.00 af tidligere biskop Søren Lodberg Hvas. Alle er velkommen.

Foto: Fotografen Thisted (fra www.vestervig-kirke.dk)


Særudstilling - Thisted Museum

Besættelsen i Thisted

Periode: 5. december - 30. juni

Danmarks sidste store heksesag startede i Thisted og blev afsluttet i 1698. Det var en spektakulær sag, hvor det ikke var heksene, men anklagerne, der blev straffet hårdest, og sagen nåede helt til kongen.

 


Særudstilling - Heltborg Museum

Billedskoleudstilling 2019

Periode: 16. maj - juni 2019

Traditionen tro udstiller Billedskolen ved Heltborg Museum efter sæsonafslutningen udvalgte værker fra årets gang. Blandt andet udstilles værker fra Per Justs to malerhold.


 


Forårsudstilling - Heltborg Museum

Jens Uffe Rasmussen

Periode: 2. april 2019 - 12. maj 2019

Gennem mange år er Jens Uffe Rasmussen vendt tilbage til Provence for at arbejde med akvareller ved byen Roussillon i Vaucluse området. Det er de gamle okkerminer omkring byen som tiltrækker hans opmærksomhed. Akvarellerne herfra har givet inspiration til udsmykninger og farvesætning af bygninger i samarbejde med arkitekter.


Særudstilling - Thisted Museum

Nyt om gammelt: Peter von Scholten

Periode: 16. november 2017 - 4. december 2018

I år(2017) markeres 100-året for salget af Dansk Vestindien til USA, men allerede i 1848 lagde generalguvernør Peter Von Scholten kimen til salget ved på eget initiativ at frigive slaverne. Peter von Scholten blev født og døbt i Vestervig.


Særudstilling - Heltborg Museum

Efterårsudstilling: Færøkunstnere

Periode: 8. september - 31. oktober 2018

Sydthy Kunstforeninges efterårsudstilling præsenterer udvalgte Færø-kunstnere: Eydun av Reyni, Torbjørn Olsen, Marius Olsen, Zacharias Heinesen, Arnold Vegghamar, Bardur Jakupsson, Gudrid Poulsen og Vigdis Petersen Høgagard. Der vises: Maleri, grafik og keramik. Fernisering lørdag d. 8. september kl. 14.00


Særudstilling - Thisted Museum

Liv i Kludene - Thyboernes Tøj

Periode: 11. februar - 9. september 2018

Museum Thy har mange tekstile skatte i magasinet. Nu kommer de frem i lyset for en stund. Tøj kan fortælle mange historier, om en egn, om en person, og skiftende tiders op- og nedgang – ja, meget mere end man kan forestille sig. Udstillingen vil vise tøj til alle generationer og alle lejligheder gennem de sidste par hundrede år. I forbindelse med udstillingen er der udgivet en artikelsamling udfærdiget af væverske og arkitekt Liv Stange, der i de seneste årtier har været ansvarlig for museets tekstilsamling. Artikelsamlingen kan erhverves i museets butik.


Særudstilling - Heltborg Museum

Sommerudstilling: Kunstsammenslutningen Jylland

Periode: 17. juni - 26. august 2018

Kunstnergruppen har ladet sig inspirere og udfordre af Jens Søndergaards værker. I forskellige kunstneriske udtryk tolker, fortolker og nytolker de hans kunstneriske udtryk i museets sale. Sydthy Kunstforening i samarbejde med Heltborg Museum.

Anmeldelse af udstillingen: https://kunsten.nu/journal/jylland-paa-toppen/


Særudstilling - Missionshuset Tabor

Missionshuse i Thy og Indre Missions historie

1. juli - 14. august 2018

I det gamle missionshus Tabor udstilles genstande med relation til Indre Mission i Thy. Missionshuset er i sig selv en udstilling med talerstol og andet inventar. Man kan således på en gang både se et bevaret missionshus og læse og høre fortællingen om bevægelsens historie og hvorledes man i dag praktiserer sin tro. Sted: Hørstedvej 2, Harring, Snedsted. Åbningstider: Hver tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.00


Særudstilling - Heltborg Museum

Susanne Tvermoes - et kunstnerliv i Thy

Periode: 24. marts - 27. maj 2018

Kunstneren Susanne Tvermoes har hele livet arbejdet med blade – fra blomster, træer og vækster. Af tørrede blade har hun så udført kunstværker, som i deres motiv ofte har taget udgangspunkt mytologi, sagn og eventyr – og gerne med udgangspunkt i Thy. Susanne Tvermoes har rundet de 80 år, og udstillingen er således både retrospektiv – men også en hyldest til hendes helt unikke kunstnerliv og produktion.

 


Særudstilling - Heltborg Museum

Forårsudstilling: Thorup Strand-malerne

Periode: 24. marts - 6. maj 2018

Forårets udstilling er et kærkomment gensyn med tre spændende kunstnere, der alle har haft et nært forhold til Thorup Strand og Thy. Ingeborg Thygesen (1910-86) med sine tykke penselstrøg fulde af rytme og farveglæde, Anders Peter Simonsen (1907-70), der malede portrætter og interiørbilleder med stor koloristisk nerve, og endelig Gudrun Diemer (1912-99), der udtrykte sit kunstneriske temperament gennem abstrakte og ekspressionistiske værker. 

Arrangør: Sydthy Kunstforening i samarbejde med Heltborg Museum.

 


Særudstilling - Thisted Museum

Thy - Længslernes Land

Periode: 1. februar - 22. oktober 2017

I efteråret 2016 udgav Museum Thy bogen THY – længslernes land, hvor en lang række afdøde og nulevende forfattere, fotografer og billedkunstnere bidrog. På udstillingen vises en del af de afbildede malerier fra bogen, tillige med citater af afdøde forfattere. Alle kunstværkerne er i museet eje og opbevares i magasinet, men nu er der en enestående mulighed for at se værkerne med egne øjne.


Særudstilling - Thisted Museum

Nyt om gammelt

Periode: 1. juli - 22. oktober 2017

Museet har gennem crowdfunding blandt J.P. Jacobsen-selskabets medlemmer indkøbt et maleri af J.P. Jacobsens gode ven, Axel Viggo Wörmer. I en miniudstilling udstilles selve maleriet og historien bag.


Særudstilling - Thisted Museum

Fantasifulde strikkede fugle og fisk

Periode: 11. juli - 28. oktober 2017

I forbindelse med den internationale strikkedag blev der strikket en del farvestrålende fugle og fisk. Kreativiteten har fået frit spil, så det er ikke almindeligt hverdagsstrik, der er i udstillingen.


Særudstilling - Heltborg Museum

Ane Henriksen i møde med Jens Søndergaard

18. juni - 29. oktober 2017

Billedkunstner og væver Ane Henriksen vender tilbage til Thy med en håndfuld store billeder, som er inspireret af maleren Jens Søndergaards værker. Igennem flere år har Ane Henriksen arbejdet med billedtæpperne bl.a. på Statens Værksteder på Gammel Dok i København. Ane Henriksen har tidligere boet 25 år i Thy - især i Hanstholm-området og vævet billeder med inspiration fra naturen og kulturen her.


Særudstilling - Heltborg Museum

Ulrik Møller

23. september - 29. oktober

Ulrik Møllers oliemalerier udstilles i Heltborg i løbet af efteråret. Ulrik Møller er kendt for sine naturalistiske landskabsmalerier og blandt andet sin fascination af flyvemaskiner, naturen og færger. Arr.: Sydthy Kunstforening.


Særudstilling - Heltborg Museum

Navnlig Thy - Fotografier v. Klaus Madsen

18. juni - 3. september 2017

Igennem flere år har fotograf Klaus Madsen for Museum Thy hver uge bragt et portræt af en person fra Thy på hjemmesiden www.navnligthy.dk. Nu vises fotografierne fra reportagerne i en stor samlet udstilling på Heltborg Museum. Det drejer sig om næsten 200 portrætter af mennesker med hver sin historie og skæbne. Klaus Madsen har også en bog på vej om netop disse fotografier og historierne bag.


Særudstilling - Missionshuset Tabor

Missionshuse i Thy og Indre Missions historie

1. juli - 13. august 2017

I det gamle missionshus Tabor udstilles genstande med relation til Indre Mission i Thy. Missionshuset er i sig selv en udstilling med talerstol og andet inventar. Man kan således på en gang både se et bevaret missionshus og læse og høre fortællingen om bevægelsens historie og hvorledes man i dag praktiserer sin tro. Sted: Hørstedvej 2, Harring, Snedsted. Åbningstider: Hver tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.00


Særudstilling - Fiskerhuset i Agger

Havets udtryk til indtryk - fotografier af Hans Erik Nørgaard

1. juli - 13. august 2017

Hans Erik Nørgaard har levet et liv med havet som nabo på godt og ondt, og han har gennem sine fotografier fanget havet i stilhed og storm. Sted: Toftevej 9, Agger (Indgang fra Blåbærvej) Åbningstider: Alle dage kl. 14.00-17.00


Særudstilling - Thisted Museum

Nyt om gammelt

Periode: 1. februar - 30. juni 2017

Museet er i gang med arkæologiske udgravninger forud for nedgravning af de store højspændingsledninger mellem Bedsted og Nors. I den forbindelse vises en lille særudstilling om udgravningens
forløb samt eksempler på de fund og den nye viden, vi indsamler i den 7 meter brede grøft gennem det thylandske landskab.


Særudstilling - Heltborg Museum

Patchwork: Inspireret af Jens Søndergaard

Periode: 1. april - 11. juni 2017

Limfjordsgruppen udstiller patchwork inspireret af Jens Søndergaard

I anledningen af Limfjordsgruppen 25 års jubilæum i 2016 har vi givet medlemmerne en udfordring, hvor temaet er maleren Jens Søndergaard. Udfordringen går ud på at sy en quilt inspireret af kunstnerens malerier, skulpturer eller liv.

Det har været et krav, at den færdige quilt skulle være 40 cm bred og 100 cm høj. Desuden har alle købt 3 stykker stof, som skulle indgå i quilten sammen med stof af eget valg.

Limfjordsgruppen er en lokalgruppe under Dansk Patchwork Forening for Thy, Han Herred og Mors.


Særudstilling - Heltborg Museum:

Glaskunst v. Britta Madsen og Søren Gøttrup

Periode: 1. april - 21. maj 2017

Den overvejende del består af store badges, udført i ovnformet emaljeret glas med metalnål. Motiverne er stærkt varierede, spændende fra det rent tegneserieagtige over pop-art til ironisk-
politisk-poetiske kommentarer til den ofte tumultariske virkelighed anno 2016. Derudover viser kunstnerne en lang række frimærker udført i emaljeret glas, bl.a. med motiver af både
nu- og fortidige koryfæer i færd med at tage selfies. Det er både tankevækkende og morsomt – og folkeligt i ordets bedste betydning.

Arr.: Sydthy Kunstforening.


Installationer v. Bruno Kjær

Periode: 1. april - 21. maj 2017

Billedkunstneren Bruno Kjær har produceret en bred vifte af bl.a. installationer, lærredsværker, bogobjekter og udsmykninger. På Heltborg Museum udstiller han installationer. Arr.: Sydthy Kunstforening.


Særudstilling - Thisted Museum: 

Der burde have været roser - J.P. Jacobsen og kunsten

Periode: 1. oktober 2016 - 10. januar 2017

Lørdag den 1. oktober åbner særudstillingen Der burde have været roser - J.P. Jacobsen og kunsten.

”J.P. Jacobsen er en malende digter, han maler med ord og svælger i kolorit på samme måde som sin tids kunstnere.”

Sådan blev Jacobsen beskrevet af sin mentor Georg Brandes og af sin forfatterkollega Herman Bang. Thisteds store søn har skrevet nogle af hovedværkerne i dansk litteratur (Fru Marie Grubbe, 1876, og Niels Lyhne, 1880) og er internationalt anerkendt som én af de fornemste repræsentanter for det moderne gennembrud i 1870’erne.

Med sit malende sprog var Jacobsen ikke kun til stor inspiration for andre forfattere, men også for samtidens danske og udenlandske billedkunstnere. Efterårets særudstilling på Thisted Museum præsenterer hans tekster sammen med en række værker af kunstnere som Axel Helsted, L.A. Ring, Kristian Zahrtmann, Gudmund Hentze og Heinrich Vogeler.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Faaborg Museum.

  


 

Særudstilling - Heltborg Museum:

Kunstudstilling med Bodil og Jørgen Lisborg

Periode: 10. september - 30. oktober 2016

Sydthy Kunstforenings efterårsudstilling viser værker af kunstnerægteparret Bodil og Jørgen Lisborg. Jørgen Lisborgs værker er inspireret af naturen og udført i pastel og akryl. Ligeledes viser han en række skulpturer i bronze med religiøst motiver. Bodil Lisborg arbejder i et helt andet materiale, nemlig tekstil, og hun udstiller miniaturevævninger med motiver hentet i naturen.

 

FRA KANT TIL KANT: WHY?

Periode: 5. maj - 28. august 2016

 

Onsdag den 4. maj åbner særudstillingen WHY? med billedkunstner Thomas Wolsing på Thisted Museum.

Udstillingen er en del af et samarbejdsprojekt mellem seks danske museer under den fælles overskrift "Fra Kant Til Kant" og vandrer landet rundt over en periode på to år, hvor den ændrer sig fra museum til museum. Udstillingen består af værker af kunstneren Thomas Wolsing, bosat i Hundborg i Thy, som med sine korsstingsbroderier af forfaldne bygninger spidder én af de helt aktuelle problemstillinger, ikke bare på disse kanter, men over hele landet. Kunstværkerne bliver således en del af "udkants"-debatten og en del af historien om de egne af Danmark, der rummer udfordringer, men også et stort potentiale – og som i hvert fald er fyldt med gode fortællinger.

Ud over et antal værker, som følger udstillingen rundt fra kant til kant, er der til hvert museum udvalgt et lokalt sted, som afspejler de særlige vilkår, der gør sig gældende i netop dét område. Thomas Wolsing skaber således ét eller flere nye værker til hver udstilling, ligesom museet bidrager med en kulturhistorisk vinkel på emnet.

I Thy er motiverne hentet fra én af de store hovedgårde, Øland ved Harring, inden nedrivningen i august 2015. Kunstneren har fulgt forfaldet i de ti år, han har boet i området. Her har han ladet sig inspirere af de sidste spor af menneskelig tilstedeværelse, der kan ses på væggene i de gamle rum, nemlig den graffiti, som sætter de gamle afrevne tapeter i spil på nye måder og vidner om globaliseringens uundgåelige aftryk. Her er titlen "WHY?" hentet fra et graffititag skrevet på én af væggene på Øland, og spørgsmålet åbner debatten om forfald og affolkning i Udkantsdanmark.

I udstillingen får de besøgende også mulighed for selv at bidrage til/sy på et "work in progress".

Udstillingen har tidligere besøgt Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Vesthimmerlands Museer og kan ses på Thisted Museum fra 5. maj til 28. august 2016, hvorefter den fortsætter til Museum Lolland-Falster og slutter på Landbrugsmuseet Gammel Estrup i 2017.

Eksempler på andre af Thomas Wolsings værker kan ses på www.thomaswolsing.dk.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til museumsinspektør Michael Riber Jørgensen på michael@thistedmuseum.dk. Alle broderier er udført af Hanne Vesterbæk Petersen, Thisted.

Vandreudstillingen er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond.

  

 

 


Påskemorgen i Lodbjerg - Maja Lisa Engelhardt

Periode: 25. juni - 21. august 2016

 

Lørdag den 25. juni kl. 13.00 åbner særudstillingen Påskemorgen i Lodbjerg med værker af Maja Lisa Engelhardt på Heltborg Museum.

Heltborg Museum vil denne sommer vise værker af kunstneren Maja Lisa Engelhardt, som i 2008 udførte en stor udsmykning til Lodbjerg Kirke. Udstillingens titel er ”Påskemorgen i Lodbjerg” og viser forarbejder til kirken samt 39 nye monotopier over emnet. Maja Lisa Engelhardt er en anerkendt international kunstner, der har lavet udsmykninger til mange kirker i Danmark, så museet er derfor stolt og glad over hendes tilstedeværelse i Heltborg.