Om museet

Museum Thy er et statsanerkendt museum. Det vil sige, at vi modtager et årligt tilskud fra kommune og stat og til gengæld er forpligtet til at udføre en lang række opgaver, som er nærmere beskrevet i museumsloven, og som overordnet kan inddeles i de såkaldte fem søjler:

Vi skal tage vare på vores fysiske kulturarv ved at indsamle, registrere og bevare genstande for eftertiden. Det gør vi dels gennem opsøgende indsamlingskampagner og arkæologiske udgravninger, dels gennem "passiv" indsamling - når borgerne henvender sig med et gammelt arvestykke, eller når amatørarkæologerne afleverer detektorfund på museet.

Vi forsøger også løbende at forøge vores viden om fortiden gennem historisk og arkæologisk forskning. Den kan tage udgangspunkt i vores egne genstande eller andet kildemateriale, der kan gøre os klogere på egnens historie.

Endelig skal vi formidle vores viden til borgerne. Det gør vi ad mange forskellige kanaler: Udstillinger, byvandringer, foredrag, skoletjeneste, artikler, bøger, digital formidling - og meget mere.

En ekstra opgave er det, der i museumsloven betegnes som "Kapitel 8-arbejde". Det handler om den "faste" kulturarv, altså bygninger samt fortidsminder og andre arkæologiske spor i landskabet. Det betyder, at museet af kommunen bliver inddraget som faglig sparringspartner i forbindelse med byggesager, udarbejdelse af lokalplaner m.m.

Vores ansvarsområde er geografisk afgrænset til den nuværende Thisted Kommune - for arkæologiens vedkommende dog også Morsø Kommune. Derudover er vi ét af de ti danske museer, som for Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med de fredede fortidsminder rundt om i landskabet. Her dækker vi både Thisted, Morsø og Skive Kommuner.

Læs mere om museets vision for de kommende år her:

Vision og strategiplan 2018-2023