Hvad gør du, når...

Har du noget du vil aflevere til museet?

Museum Thy indsamler og bevarer genstande, der kan dokumentere områdets fortid og nutid for fremtiden. I den forbindelse tager vi gerne imod henvendelser fra potentielle givere. Museets fagfolk vurderer de tilbudte genstande ud fra en række kriterier:

1) Hører genstanden ind under vores ansvarsområde?

Genstanden skal have lokal tilknytning, dvs. være fremstillet eller anvendt inden for det område, der svarer til den nuværende Thisted Kommune.

2) Hvad er genstandens historie?

En genstand har størst værdi, hvis vi kender fortællingen om den: Hvem har lavet, købt eller brugt den? Hvor, hvornår og hvordan? Hvilken relation har den til giver? Vi tager som hovedregel ikke imod genstande uden oplysninger – og jo flere oplysninger jo bedre!

3) Hvad er genstandens tilstand?

Museet vurderer genstandens bevaringstilstand kritisk. Når den først indgår i vores samling, er vi forpligtede til at bevare den for tid og evighed, og det kan koste mange penge at konservere og istandsætte genstande.

 

Registrering og opbevaring

Når vi tager imod en genstand, bliver den rengjort og konserveret hvis nødvendigt, fotograferet og registreret i vores database. En del af oplysningerne bliver offentligt tilgængelige på hjemmesiden Museernes Samlinger: https://www.kulturarv.dk/mussam/ Personfølsomme oplysninger offentliggøres naturligvis ikke.

Museets samling indeholder mange flere genstande, end vi kan udstille. De fleste bliver derfor opbevaret på vores klimastyrede magasiner, hvorfra vi jævnligt udvælger genstande til særudstillinger. Vi låner også genstande ud til udstillinger på andre museer.

 

Det søger vi

Museet søger særligt inden for vores indsatsområder:

  • Religion og trosliv
  • Folkelige fællesskaber: Foreninger, bevægelser m.m.
  • Velfærdssamfundet, herunder dagligliv efter 1960
  • Kunst med tilknytning til Thy (lokale kunstnere og/eller motiver)

Vi tager dog gerne imod alle henvendelser om genstande, også uden for disse emner, så længe de har en lokal tilknytning.

 

Det tager vi ikke imod

Museet indsamler som udgangspunkt kun genstande. Skriftlige dokumenter, fotos o. lign. bør afleveres på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune: http://www.arkivthy.dk/ Har de særlig tilknytning til bestemte genstande, tager vi dog også gerne imod dem sammen med genstandene.

Museet modtager aldrig genstande med bestemte klausuler eller betingelser. Vi låner ikke genstande tilbage til giver, og vi kan ikke garantere, at genstande bliver udstillet, hverken permanent eller midlertidigt. Vi køber heller ikke genstande.

 

Hvad gør jeg?

Hvis du har noget, som du mener, kan have interesse for museet, er det en god idé først at henvende dig og aftale en tid med museets nyere tids inspektør, helst på e-mail og ellers telefonisk. Det øvrige personale tager ikke imod genstande, med mindre det er aftalt på forhånd. Oplys så meget som muligt om genstandene og vedhæft meget gerne et billede. Vi forsøger at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt.

Når en tid er aftalt, kan du komme ind på museet med genstandene, eller inspektøren kan besøge dig for at vurdere dem. Hvis vi vælger at tage imod genstandene, udfyldes en indkomstseddel med dine oplysninger, og du skriver under på, at museet bliver ejer af genstandene. Samtidig forpligter vi os til at passe på genstandene og bevare dem for eftertiden.

 

Kontaktperson

Museumsinspektør Michael Riber Jørgensen

michael@museumthy.dk

T: 9792 0577