Arkæologi

Arkæologi

 

Kontakt arkæologisk afdeling: ark@museumthy.dk 

Arbejdet ved museets arkæologiske afdeling spænder vidt. Som det kulturhistoriske museum med arkæologisk ansvarsområde i Morsø og Thisted Kommuner foretager museet administration, udgravninger og tilsyn med fredede fortidsminder på statens vegne. Lokalt arbejder arkæologerne kontinuerligt sammen med f.eks. kommunerne, Nationalpark Thy og private bygherrer om både arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder og formidling af kulturhistorien i landskabet.

 

Blandt arkæologernes hovedopgaver er:

  • Udgravninger forud for råstofgravning, byggeri eller andet anlægsarbejde i Morsø og Thisted Kommuner

  • Tilsyn med de fredede fortidsminder i Morsø, Skive og Thisted Kommuner

  • Sagsbehandling jf. Museumsloven

  • Forskning i tidligere tiders livsvilkår og samfund fra forhistorisk tid til renæssance

Her på siden finder du beskrivelser af museets arkæologiske arbejdsområder og rådgivning om museumslovens bestemmelser hvis du skal bygge, har et fredet fortidsminde på din grund eller har gjort et spændende fund.

 
 Skal du bygge?

 


 Har du gjort fund på marken?

 


    Går du med detektor? 

 


  Fredede fortidsminder