Formidling

Formidlingen ved Museum Thy

Museum Thy har længe haft en tradition for formidling. Formidlingen dækker mange områder og tager en række forskellige udtryksformer. På denne side og undersiderne i menuen til venstre kan du læse om Museum Thys forskellige tilbud. Herunder finder du yderligere formidlingstilbud.


Yderligere tilbud

Ud i det fri

Ved at gå rundt i Thisteds gader og anlæg kan man på en anskuelig måde orientere om byens historie og særpræg. Vi kan også tage med ud til andre lokaliteter, eksempelvis Lundehøj, Sjørring Volde samt egnens kirker. 

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Vorupør Museum

Eleverne har mulighed for at slå tavser, binde og bøde garn, fremstille hummertejner og afprøve spiltyper. En anden mulighed er rebslagning, splejsning og binding af knob. I vaskehuset kan man vaske i gruekedlen, og tøjet skal repareres, rulles og stryges. På brændekomfuret i køkkenet kan man prøve at lave gamle egnsretter.

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

Se mere om det historiske værksted HER

 

Heltborg Museum

På Heltborg Museum kan man fordybe sig i landbrug. Eleverne kan se film om det at være barn på landet i 1960’erne og derefter få en rundvisning i udstillingen. Bagefter løses opgaver eller fremstilles gammeldags legetøj.

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Besøg i jernalderen

Det historiske værksted i jernaldergården ved Heltborg Museum bruges af mange skoleklasser. Eleverne bliver beskæftiget med madlavning, markarbejde, håndværk og husbyggeri. Aktiviteterne kræver, at klassen afsætter en hel dag til besøget. Tidspunkter kan afpasses efter transportmulighederne. Efter tilmeldingen udsendes yderligere informationer.

Pris: 800 kr. pr. klasse

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

Se mere om det historiske værksted HER

 

Billedkunst

I forbindelse med undervisning i billedkunst er kunstsamlingen på Heltborg Museum velegnet til studiebesøg. Et emne som Jens Søndergaard og landskabet vil være oplagt til både omvisning og derefter selvstudier »i marken«. Også Leo Estvads og Ellen Raadals værker kan bruges i billedkunst. Estvad appellerer til ornamentstudier og fabel/fantasiværker, mens Raadal er tegning og præcision.

Pris: 250 kr. for et undervisningsforløb på 2 x 45 min.

Kontakt: Museumsleder Jytte Nielsen, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Skjoldborgs Hus

Johan Skjoldborgs barndomshjem åbnede som museum i 1961, hundredåret for hans fødsel. Skomagerhjemmet er et godt eksempel på, hvordan en landsbyhåndværker og husmand boede i 1870’erne. 

Kontakt: Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577, eller Ingvard Jakobsen, tlf. 9799 3508.

 

Fiskerhuset i Agger

Åbnede som museum i juni 2005. 

Vi viser gerne rundt og fortæller om byggeskik og fiskernes liv.

Kontakt: Museumsleder Jytte Nielsen, tlf. 9792 0577 eller email.