Formidling

Formidling til skoler, institutioner og andre

Brug os

– vi synes, det er dejligt at formidle til børn.

– og vi tror, at et møde med de ægte museumsgenstande kan være en oplevelse, der kan danne basis for yderligere interesse og læring.

I alle museumsafdelinger er der mulighed for at se udstillingerne – alene eller sammen med museumsformidleren. Hvor ikke andet er nævnt, er skolebesøg gratis.

Vi kommer desuden ud på skolerne, hvor vi kan belyse historiske emner ud fra en lokal synsvinkel. Hvis der er en udgravning i gang, er det også en mulighed for skolebesøg. 

På internettet kan skolerne hente information om Thy på adressen www.tohmas.dk. På Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune - www.arkivthy.dk - kan man finde alle artikler fra Historisk Årbog, der rummer et væld af lokalhistoriske oplysninger.

Museum Thys skoletjeneste tilbyder undervisningsforløb m/u formidler til fri afbenyttelse på Nationalpark Thy Klasseværelset.

Vi tilbyder også en række forløb med formidler via Thisted Kommunes portal for undervisningstilbud, RUM.

 

Thisted Museum

Året rundt er vi behjælpelige med at arrangere skolebesøg i de permanente udstillinger om oldtiden, om landbokultur og om købstadens historie. Vi viser gerne mindestuerne frem og fortæller om Christen Kold og J. P. Jacobsen. Der er mulighed for at slå flint i museets gård i forbindelse med undervisning om stenalderen.

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Ud i det fri

Ved at gå rundt i Thisteds gader og anlæg kan man på en anskuelig måde orientere om byens historie og særpræg. Vi kan også tage med ud til andre lokaliteter, eksempelvis Lundehøj, Sjørring Volde samt egnens kirker. 

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Vorupør Museum

Eleverne har mulighed for at slå tavser, binde og bøde garn, fremstille hummertejner og afprøve spiltyper. En anden mulighed er rebslagning, splejsning og binding af knob. I vaskehuset kan man vaske i gruekedlen, og tøjet skal repareres, rulles og stryges. På brændekomfuret i køkkenet kan man prøve at lave gamle egnsretter.

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

Se lidt mere her: Fiskeri og kystliv

 

Heltborg Museum

På Heltborg Museum kan man fordybe sig i landbrug. Eleverne kan se film om det at være barn på landet i 1960’erne og derefter få en rundvisning i udstillingen. Bagefter løses opgaver eller fremstilles gammeldags legetøj.

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Besøg i jernalderen

Det historiske værksted i jernaldergården ved Heltborg Museum bruges af mange skoleklasser. Eleverne bliver beskæftiget med madlavning, markarbejde, håndværk og husbyggeri. Aktiviteterne kræver, at klassen afsætter en hel dag til besøget. Tidspunkter kan afpasses efter transportmulighederne. Efter tilmeldingen udsendes yderligere informationer.

Pris: 800 kr. pr. klasse

Jernudvinding i slaggeaftapningsovn fra vikingetid

Jernudvinding i Middelalderovn

Jernudvinding i Drengstedovn

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

Se mere her: En dag i jernalderen

 

Billedkunst

I forbindelse med undervisning i billedkunst er kunstsamlingen på Heltborg Museum velegnet til studiebesøg. Et emne som Jens Søndergaard og landskabet vil være oplagt til både omvisning og derefter selvstudier »i marken«. Også Leo Estvads og Ellen Raadals værker kan bruges i billed-kunst. Estvad appellerer til ornamentstudier og fabel/fantasiværker, mens Raadal er tegning og præcision.

Pris: 250 kr. for et undervisningsforløb på 2 x 45 min.

Kontakt: Museumsleder Jytte Nielsen, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Skjoldborgs Hus

Johan Skjoldborgs barndomshjem åbnede som museum i 1961, hundredåret for hans fødsel. Skomagerhjemmet er et godt eksempel på, hvordan en landsbyhåndværker og husmand boede i 1870’erne. 

Kontakt: Svend Sørensen, tlf. 9792 0577, eller Ingvard Jakobsen, tlf. 9799 3508.

 

Fiskerhuset i Agger

Åbnede som museum i juni 2005. 

Vi viser gerne rundt og fortæller om byggeskik og fiskernes liv.

Kontakt: Museumsleder Jytte Nielsen, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Dukketeater

OBS: Museets dukketeater er i øjeblikket ikke i funktion grundet pension, men vi vender tilbage i fremtiden.

Museets omrejsende dukketeater har tre stykker på repertoiret:

»Tyvens Finger«, et middelalderstykke om tro og overtro for 4.-6. kl.

»Lykkeposen eller det mystiske ur« om en hyrdedrengs liv i 1800-tallet for 2.-4. kl.

»Prinsessen på ærten«, nyt stykke for børn i indskolingen.

En forestilling varer en undervisningstime, iberegnet en snak med børnene om stykkets historiske forhold.

Pris: 300 kr. pr. forestilling.

Kontakt: Museumsleder Jytte Nielsen, tlf. 9795 0577.