Formidling

Formidlingen ved Museum Thy

Museum Thy har længe haft en tradition for formidling. Formidlingen dækker mange områder og tager en række forskellige udtryksformer. På denne side og undersiderne i menuen til venstre kan du læse om Museum Thys forskellige tilbud. Herunder kan du læse lidt om vore tanker bag formidlingsindsatsen. Nederst på siden finder du yderligere formidlingstilbud.

 

Fire grene på formidlingstræet

Museum Thys formidlingsindsats kan inddeles i fire hovedområder, der på hver sin måde henvender sig til et publikum:

  • Udstillinger
  • Digital og trykt formidling
  • Undervisning og undervisningsmaterialer
  • Foredrag og andre arrangementer

Hver gren i formidlingsindsatsen har rødder i og er forbundet med det faglige og videnskabelige grundlag, der produceres i Museum Thys andre funktioner, blandt andet den arkæologiske afdeling i Vang. Formidlingen er konstrueret som en integreret del af Museum Thys virke, der indtænkes og udvikles i nært samarbejde mellem museets forskellige udstillingssteder, afdelinger og faggrupper.

Museum Thy søger gennem sin formidling at henvende sig til så mange forskellige publikumsgrupper som muligt, både med aldersmæssig, geografisk og social spredning.

Herunder finder du en nærmere beskrivelse af de forskellige "formidlingsgrene".


Udstillinger

Vore udstillinger er en stor del af vores formidling. Museum Thys seks afdelinger byder på en blanding af permanente udstillinger og særudstillinger.

Du kan læse om vore permanente udstillinger HER. Ved at følge linket kan du også finde vore aktuelle og kommende særudstillinger.


Digital og trykt formidling

Der berettes løbende om nye arkæologiske fund og aktuelle nyheder på museets hjemmeside og Facebook-side, ligesom det lokale dagblad har tradition for reportager om fx udgravninger. De arkæologiske resultater og forskning formidles desuden i museets egne udgivelser samt i artikler i lokalhistoriske årbøger og andre tidsskrifter. Museum Thy har et særligt formidlingstilbud, Navnligthy.dk, hvor lokale samtidshistorier med en personlig vinkel formidles i tekst og billeder af fotograf Klaus Madsen. Udgravningsresultater omtales løbende på museets hjemmeside og Facebook-side. Bygherrerapporter lægges ud på museets hjemmeside. Endelig indgår museets arkæologiske forskningsresultater i bidrag til nationale og internationale fagfællebedømte forskningspublikationer.
Også nyere tids forskning gøres tilgængelig, både i egne og eksterne publikationer og digitalt, fx ved at tilgængeliggøre kildemateriale i udvalg og/eller kommenteret form på hjemmesiden.

Mens du venter, kan du klikke HER for at se hvilke bogudgivelser vi i øjeblikket har til salg i museumsbutikken. 

Vores webudstilling Nyt om Gammelt kan du finde HER.


Undervisning og undervisningsmaterialer

Museumsformidleren Rune udvikler i samarbejde med museets faglige eksperter løbende materialer og forløb til brug af skoler. Før ham virkede museumspædagogen Svend i 40 år hos museet, hvor han forfattede en række materialer og underviste en generation af thyboer i områdets historie. 

Et centralt punkt i de didaktiske overvejelser og tilgangen til undervisning i denne del af formidlingsindsatsen er mødet med de ægte museumsgenstande, der kan være en oplevelse, der kan danne basis for yderligere interesse og læring. Med inspiration fundet hos den tyske pædagogikprofessor og didaktiker Thomas Ziehes teorier om bl.a. den gode anderledeshed søger Museum Thy at fungere som en ø af intensitet i et hav af rutine. Når man mærker tyngden i den tyndnakkede flinteøkse, mærker uldstoffet kradse eller dufter røgen og madosen fra det brændefyrede komfur, så er det vores udgangspunkt, at dette anderledes og særlige indtryk giver noget særligt til eleven. Noget særligt som eleven ikke kan få hjemme på skolen eller i sin dagligdag. Særligt i vore historiske værksteder ved Vorupør og Heltborg museer har vi et fokus på koblingen mellem oplevelse, indlevelse og oplivelse – ganske som Thistedsønnen Christen Kold måske ville have. Vi trækker særligt i de historiske værksteder på en inspiration fra pædagogen John Deweys learning by doing og en hands-on minds-on-tilgang. 

Vores tilgang til undervisning og samarbejdet med skolen, som aktør i den åbne skole, er på den ene side at tilbyde læreren at benytte vores særlige forløb og udstillinger som en udvidelse af skolerummet ud i den omkringliggende virkelighed, men på samme tid også at give mulighed for at opleve noget som man ikke nødvendigvis får mulighed for i løbet af en almindelig skoledag. Vi sigter efter at give mulighed for både at kunne opfylde ønsket om at indfri fagenes forenklede fælles mål, herunder kompetence-, færdigheds- og vidensmål; men også mulighed for at opfylde Folkeskolens formålsparagrafs implicitte ønske om dannelse. Vi har bevidst ikke tilføjet en lang række delmål til vores materialer, da vi om nødvendigt gerne vil udfærdige sådanne i samarbejde med den enkelte lærer, der kan få tilpasset forløbene til klassens og elevernes behov.

I alle museumsafdelinger er der mulighed for at se udstillingerne – alene eller sammen med museumsformidleren. Hvor ikke andet er nævnt, er skolebesøg gratis.

Vi kommer desuden gerne ud på skolerne, hvor vi kan belyse historiske emner ud fra en lokal synsvinkel. Hvis der er en udgravning i gang, er det også en mulighed for skolebesøg. 

På internettet kan skolerne hente information om Thy på adressen www.tohmas.dk. På Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune - www.arkivthy.dk - kan man finde alle artikler fra Historisk Årbog, der rummer et væld af lokalhistoriske oplysninger. På sigt kommer Historisk Årbog også til at blive tilgængelig på Museum Thys hjemmeside.

Museum Thys skoletjeneste tilbyder undervisningsforløb m/u formidler til fri afbenyttelse på Nationalpark Thy Klasseværelset.

Vi tilbyder også en række forløb med formidler via Thisted Kommunes portal for undervisningstilbud, RUM.


Foredrag og andre arrangementer

Et væsentligt element i museets formidling er også foredrag, ad hoc-arrangementer i forbindelse med udgravninger samt by- og naturvandringer med fortælling om fortiden ude i landskabet. Netop inddragelsen af det stedbundne potentiale vægter museet højt i sin formidling. I museets foredrags- og formidlingsarrangementer gøres der i høj grad brug af fagpersonale med den rette ekspertise, så der for publikum præsenteres en mere tilgængelig og tilpasset oplevelse og faglig formidling. Gennem disse arrangementer når museet målgrupper, der ellers ikke så ofte finder sted til vores formidling, eksempelvis lokale foreninger, ældreklubber eller blinde og svagtseende.
Du kan altid klikke dig ind på vores kalender for at se, hvilke foredrag og arrangementer vi har planlagt i den kommende tid. Kalenderen kan du finde HER.


Yderligere tilbud

Thisted Museum

Året rundt er vi behjælpelige med at arrangere skolebesøg i de permanente udstillinger om oldtiden, om landbokultur og om købstadens historie. Vi viser gerne mindestuerne frem og fortæller om Christen Kold og J. P. Jacobsen. Der er mulighed for at slå flint i museets gård i forbindelse med undervisning om stenalderen.

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Ud i det fri

Ved at gå rundt i Thisteds gader og anlæg kan man på en anskuelig måde orientere om byens historie og særpræg. Vi kan også tage med ud til andre lokaliteter, eksempelvis Lundehøj, Sjørring Volde samt egnens kirker. 

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Vorupør Museum

Eleverne har mulighed for at slå tavser, binde og bøde garn, fremstille hummertejner og afprøve spiltyper. En anden mulighed er rebslagning, splejsning og binding af knob. I vaskehuset kan man vaske i gruekedlen, og tøjet skal repareres, rulles og stryges. På brændekomfuret i køkkenet kan man prøve at lave gamle egnsretter.

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

Se mere om det historiske værksted HER

 

Heltborg Museum

På Heltborg Museum kan man fordybe sig i landbrug. Eleverne kan se film om det at være barn på landet i 1960’erne og derefter få en rundvisning i udstillingen. Bagefter løses opgaver eller fremstilles gammeldags legetøj.

Pris: Efter aftale.

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Besøg i jernalderen

Det historiske værksted i jernaldergården ved Heltborg Museum bruges af mange skoleklasser. Eleverne bliver beskæftiget med madlavning, markarbejde, håndværk og husbyggeri. Aktiviteterne kræver, at klassen afsætter en hel dag til besøget. Tidspunkter kan afpasses efter transportmulighederne. Efter tilmeldingen udsendes yderligere informationer.

Pris: 800 kr. pr. klasse

Kontakt: Museumsformidler Rune Tjørnild, tlf. 9792 0577 eller email.

Se mere om det historiske værksted HER

 

Billedkunst

I forbindelse med undervisning i billedkunst er kunstsamlingen på Heltborg Museum velegnet til studiebesøg. Et emne som Jens Søndergaard og landskabet vil være oplagt til både omvisning og derefter selvstudier »i marken«. Også Leo Estvads og Ellen Raadals værker kan bruges i billedkunst. Estvad appellerer til ornamentstudier og fabel/fantasiværker, mens Raadal er tegning og præcision.

Pris: 250 kr. for et undervisningsforløb på 2 x 45 min.

Kontakt: Museumsleder Jytte Nielsen, tlf. 9792 0577 eller email.

 

Skjoldborgs Hus

Johan Skjoldborgs barndomshjem åbnede som museum i 1961, hundredåret for hans fødsel. Skomagerhjemmet er et godt eksempel på, hvordan en landsbyhåndværker og husmand boede i 1870’erne. 

Kontakt: Svend Sørensen, tlf. 9792 0577, eller Ingvard Jakobsen, tlf. 9799 3508.

 

Fiskerhuset i Agger

Åbnede som museum i juni 2005. 

Vi viser gerne rundt og fortæller om byggeskik og fiskernes liv.

Kontakt: Museumsleder Jytte Nielsen, tlf. 9792 0577 eller email.