Særudstillinger

Særudstilling - Heltborg Museum

Særudstilling: Thy i Kunsten

Periode: 21. juni 2020 - 6. september 2020

Sommerens udstilling i Heltborg har vi kaldt ”Thy i kunsten”. Især landskabet og kysten var tidligere et yndet motiv for mange kunstnere, som tilbragte nogle uger om sommeren i Thy. I udstillingen viser vi nogle af de værker, som disse forbipasserende kunstnere fremstillede. Det giver på én gang indblik i smukke landskaber og forskellige kunstneriske udtryk. F.eks. malede Niels Holbak i 1926 dette billede af Ydby Skjold med de karakteristiske slugter ned mod fjorden, de fine gravhøje og Draget i baggrunden. Udover Holbak er der værker af Knud Eel, Frank Poulsen, Preben Gang, Viggo Helsted, Lis Stoltenberg.


Særudstilling - Thisted Museum

Særudstilling: DANEFÆ - FOLK & FÆ // SØLV & GULD

Periode: 8. juni 2020 - 31. december 2020

Udstillingen viser et udvalg af de detektorfund, som er indleveret i 2019 og 2020 og er mulige danefæ med en særligkulturhistorisk værdi. Fundene er resultat af mange timers søgning med metaldetektor, og de bidrager hver især med ny viden om området. I udstillingen er der fokus på former og udsmykning i fortiden, og der er eksempler på flotte ansigter og fantasifulde dyr.


Særudstilling - Thisted Museum

Særudstilling: TING fra THY

Periode: 11. oktober 2019 - 31. december 2020

Thisted Museum lukker stille og roligt ned i løbet af den næste tid for i en nær fremtid at genopstå med helt nye udstillinger i de nyerhvervede lokaler på den anden side af gaden. Det markerer vi med en sidste særudstilling i de gamle, velkendte rammer i den gule villa på Jernbanegade 4 i Thisted. 

Særudstillingen kalder vi TING fra THY, og vi vil i udstillingen formidle de bedste genstande og gode historier fra vores fantastiske egn. Museet råder over en samling på rundt regnet 110.000 genstande, men det er kun en lille brøkdel, der er vist frem for publikum Med særudstillingen vil vi gerne vise eksempler på, hvad der i løbet af de 114 år museet har eksisteret, er samlet ind, og ikke mindst de historier, der er knyttet til hver eneste genstand. 

Men et museum kan ikke eksistere uden brugere og borgere, der vil museet. Derfor har vi inviteret 25 thyboer, indfødte og tilflyttere; unge som gamle, til at udvælge genstande, der fortæller noget om Thy, om at være thybo eller som vedkommende har en personlig relation til. Hver genstand er personligt udvalgt og begrundet.

Hvad synes du, der bør være udstillet på et museum?