Særudstillinger

Særudstilling - Heltborg Museum

Billedskoleudstilling 2019

Periode: 16. maj - juni 2019

Traditionen tro udstiller Billedskolen ved Heltborg Museum efter sæsonafslutningen udvalgte værker fra årets gang. Blandt andet udstilles værker fra Per Justs to malerhold.


Særudstilling - Thisted Museum

Ånden fra '68

Periode: 12. oktober 2018 - 12. august 2019

"1968" står som symbol for en hel generation og er blevet et begreb i sig selv. Vi markerer halvtredsåret med en udstilling, der fortæller om strømningerne bag og følgerne af ungdomsoprøret, både lokalt, nationalt og internationalt. Udstillingen fokuserer på stemning, lyd og billeder, ikke udelukkende fra året 1968, men også de bølger og dønninger ungdomsoprøret satte i værk i de følgende år.

Kom f.eks. ind og sæt dig i ungdomshybelen og lyt til nogle af tidens toner, eller sæt dig i "mor og fars" sofa og læs i de kulørte blade.


Særudstilling - Thisted Museum

Besættelsen i Thisted

Periode: 5. december - 12. august

Danmarks sidste store heksesag startede i Thisted og blev afsluttet i 1698. Det var en spektakulær sag, hvor det ikke var heksene, men anklagerne, der blev straffet hårdest, og sagen nåede helt til kongen.