Særudstillinger

Særudstilling - Thisted Museum

Thy - Længslernes Land

Periode: 1. februar - 22. oktober

I efteråret 2016 udgav Museum Thy bogen THY – længslernes land, hvor en lang række afdøde og nulevende forfattere, fotografer og billedkunstnere bidrog. På udstillingen vises en del af de afbildede malerier fra bogen, tillige med citater af afdøde forfattere. Alle kunstværkerne er i museet eje og opbevares i magasinet, men nu er der en enestående mulighed for at se værkerne med egne øjne.


Særudstilling - Thisted Museum

Nyt om gammelt

Periode: 1. februar - 30. juni

Museet er i gang med arkæologiske udgravninger forud for nedgravning af de store højspændingsledninger mellem Bedsted og Nors. I den forbindelse vises en lille særudstilling om udgravningens
forløb samt eksempler på de fund og den nye viden, vi indsamler i den 7 meter brede grøft gennem det thylandske landskab.


Særudstilling - Heltborg Museum

Navnlig Thy - Fotografier v. Klaus Madsen

18. juni - 3. september

Igennem flere år har fotograf Klaus Madsen for Museum Thy hver uge bragt et portræt af en person fra Thy på hjemmesiden www.navnligthy.dk. Nu vises fotografierne fra reportagerne i en stor samlet udstilling på Heltborg Museum. Det drejer sig om næsten 200 portrætter af mennesker med hver sin historie og skæbne. Klaus Madsen har også en bog på vej om netop disse fotografier og historierne bag.


Særudstilling - Heltborg Museum

Ane Henriksen i møde med Jens Søndergaard

18. juni - 3. september

Billedkunstner og væver Ane Henriksen vender tilbage til Thy med en håndfuld store billeder, som er inspireret af maleren Jens Søndergaards værker. Igennem flere år har Ane Henriksen arbejdet med billedtæpperne bl.a. på Statens Værksteder på Gammel Dok i København. Ane Henriksen har tidligere boet 25 år i Thy - især i Hanstholm-området og vævet billeder med inspiration fra naturen og kulturen her.