Historie

Museum Thy har ansvaret for nyere tids kulturhistorie i den nuværende Thisted Kommune – et område, som stort set svarer til den historiske landsdel Thy.

Hvad er så ”nyere tid”? I museumssprog dækker det hele perioden fra Reformationen i 1536 og frem til det, der sker, mens du læser denne tekst. Vi forsøger at fortælle både den korte og den lange, den lille og den store historie om thyboernes liv igennem de sidste 500 år.

Som statsanerkendt museum er vi omfattet af museumsloven og skal både indsamle, registrere, bevare, forske og formidle. Vi skal altså indsamle genstande og fortællinger, der kan sige noget om egnens historie. Vi skal registrere tingene, så vi kan finde dem igen. Vi skal sørge for, at de bliver bevaret for eftertiden. Vi skal forske i dem for at få ny viden. Og endelig skal vi formidle den viden til museets brugere.

Historien om Thy er så omfattende, at vi selvfølgelig ikke kan nå det hele – vi er nødt til at vælge. Derfor udpeger vi løbende indsatsområder i vores arbejdsplaner. I disse år fokuserer vi særligt på følgende emner:

  • Identitet, mentalitet og tro
  • Udkant
  • Atlantvolden i Nordjylland
  • Menneskets samspil med naturen og landskabets ”erindring”
  • Lokal erhvervshistorie
  • Velfærdssamfundet, herunder dagligliv efter 1960

Ud over vores mange venner i lokalområdet samarbejder vi også med andre museer, universiteter m.fl. i forskellige sammenhænge.