Museets venner

Museets Venner

Foreningen "Museets Venner" har som formål at udbrede kendskabet til museet. Støtten kan være af økonomisk og praktisk art. Som medlem af "Museets Venner" er der gratis adgang til alle museets afdelinger og museets egne arrangementer. Samtidig får man tilsendt museets medlemsblad.
 


Årsmedlemsskab

Enkelt: 150 kr.
Par(husstand):  200 kr.
Firmaer & foreninger: 600 kr.

Fra fra uge 42 gælder nyt medlemskab resten af indeværende år + næste år.


Bliv medlem af Museets Venner

Send en email til mona@museumthy.dk medfølgende informationer: Navn, adresse og medlemsskabstype(E for enkelt, P for par, F for firma/forening).


Medlemsbladets redaktion:

Aksel Kristensen
Peter Hedegaard
Knud Søgaard
Svend Sørensen