Historiske værksteder

Museum Thys historiske værksteder

"Hvad hånden former er åndens spor.
Med flint har oldbonden tømret, kriget.
Hver spån, du finder i Danmarks jord
er sjæl af dem, der har bygget riget.
Vil selv du fatte
dit væsens rod,
skøn på de skatte,
de efterlod!"

Hvor smiler fager den danske kyst. Aarets højtider, 1925, Johannes V. Jensen.

Tag dine elever med på rejse i tid og giv dem en oplevelse for alle sanser, som gør historien konkret, giver indblik og indsigt, skaber forståelse og styrker elevernes kompetencer inden for historiebrug, når I sammen bliver medskabere i historiske scenarier. 

Ikke alene historiefaget, men også en lang række af grundskolens øvrige fag bliver tilgodeset i et besøg på et historisk værksted, der er en oplagt mulighed som en del af arbejdet med den åbne skole. Gennem praktisk arbejde i fællesskab indlever børn og voksne sig i et historisk miljø. Gennem oplevelser og bevægelse i de historiske rammer styrkes børnenes kulturhistoriske identitet og deres begrebsforståelse.

Den grundlæggende tanke bag de historiske værksteder under Museum Thy er, at man skal tage fat for at kunne fatte; at man skal gribe for at kunne begribe.

Klik herunder for at se Museum Thys to historiske værksteder og de aktiviteter, vi tilbyder.

Jernaldergården i Heltborg

Bådeværftet i Vorupør

 

Museum Thy er medlem af foreningen De Historiske Værksteder i Danmark. Kig endelig forbi vore gode venner!