Jens Søndergaard

Jens Søndergaard

Et undervisningsmateriale af cand. mag. i kunsthistorie Isa Paludan Asboe i samarbejde med Museum Thy. Undervisningsmaterialet er til brug i billedkunst B og C i gymnasiet.

Til læreren

Undervisningsmaterialet indeholder følgende, hvilket findes nederst på siden:
A. Film: At åbne et billede op
B. Opgaveark: ”Solen og menneskene”
C. Opgaveark: ”Fløjtespilleren”
D. Materiale til praktisk opgave: Jens Søndergaard: Vinterlandskab, 1926. Menneskene i
det oprindelige billede er retoucheret væk.


Brug af materialet:

Filmen (A) kan bruges som introduktion til billedanalyse i almindelighed. ’At åbne et billede
op’ bliver her gjort i bogstavelig forstand og begrebet billedanalyse bliver dermed sat på
spidsen. Filmen kan således bruges som udgangspunkt for formalanalyse, biografisk analyse,
semiotisk analyse mm. Ingen analytisk metode er formfuldendt, og spørgsmålet bliver derfor:
Hvad lønner sig bedst at bruge i den konkrete situation?
Opgavearkene (B og C) kan bruges i sammenhæng med filmen – billederne herpå indgår alle i
filmen. Spørgsmålene på arkene kan bruges som inspiration til samtale om værkerne i
grupper.


En fænomenologisk tilgang:

Materialet kan bruges som introduktion til og øvelse i fænomenologisk billedanalyse. Med
denne tilgang skal eleverne ikke søge efter en bagvedliggende sandhed, kunstnerens
intentioner eller andres meninger om billedet. Derimod skal de have fokus på, hvad de ser og
oplever, og hvordan værket kommer frem til den betydning for dem.
I forbindelse med den denne tilgang til billederne kan materialet til den praktiske opgave (D)
tages i brug; de originale figurer er retoucheret væk, og der er dermed gjort plads til, at
eleverne kan tage billeder af sig selv og sætte ind i maleriet (gerne fysisk, så de printer
billeder af sig selv ud og sætter på et stort print af Vinterlandskab). Dermed bliver den
fænomenologiske tilgang også sat på spidsen; eleverne skal rent praktisk bruge sig selv og
deres kroppe i tolkningen af maleriet, og herefter fysisk sætte sig selv ind i maleriet.

 

Materialer

Film: At åbne et billede op

Filmen kan også hentes ned i mp4-format her. Bemærk, at filen fylder 365MB.

Opgaveark: Solen og menneskene

PDF

Opgaveark: Fløjtespilleren

PDF

Materiale til praktisk opgave: Jens Søndergaard: Vinterlandskab, 1926

PDF