Når du finder noget på marken...

Har du gjort fund på marken?

Mange af de mest betydningsfulde fund fra Danmarks oldtid er gjort på en søndagstur i landskabet. Hvis du på din tur i skoven, langs kysten eller over marken finder flintredskaber, potteskår el.lign. vil museets arkæologer meget gerne se dem. Vi kan hjælpe med en bestemmelse af, hvornår fundet er fra og hvad det har været brugt til. Vi vil til gengæld gerne vide hvor fundet er gjort. Det vi vil bede dig om er derfor, at du sørger for koordinater eller kan udpege stedet for os på et kort.

Museets arkæolog vil ud fra en vurdering af den enkelte genstands kulturhistoriske værdi afgøre, om den skal sendes til danefævurdering på Nationalmuseet. Fund som er præcist stedfæstet og kan dateres vil museet have en interesse i at lade indgå i museets arkæologiske samling. Men, hvis fundet ikke er danefæ, er det op til dig, om du vil beholde fundet efter en registrering på museet.

Hvis du i forbindelse med pløjning eller andet markarbejde støder på fortidsminder i form af f.eks. oppløjede plamager af knogler, keramik, sten mv., har du pligt til at kontakte museet. Du kan ikke komme til at betale for en undersøgelse af fortidsminder på grund af skader ved almindeligt markarbejde. Ved en eventuel efterfølgende undersøgelse er det Slots- og Kulturstyrelsen som skal dække udgifterne. I forbindelse med en udgravning er der desuden mulighed for at få erstatning for tab af afgrøde.

Hvis du har gjort et fund, kan du kontakte en af museets arkæologiske museumsinspektører ved at klikke på deres navne her:

Marie Vang Posselt
eller Charlotte Boje Andersen