Museets historie

Thisted Museum åbnede 7. juni 1905 på initiativ af viceskoleinspektør P. L. Hald, som forblev museets leder i mere end et halvt århundrede til sin død i 1958. I begyndelsen holdt man til i kælderen på Teknisk Skole i Kr. Koldsgade, men i 1917 flyttede man til nabobygningen, Skolegade 9. I 1939 arvede man så villaen Jernbanegade 4 fra byens rigeste mand, kaffegrosserer Spangberg, og her har museet haft til huse lige siden, med udsigt over den gamle kirkegård og Store Torv.

I de senere årtier er museet blevet professionaliseret og moderniseret. Efter kommunalreformen i 1970 ændredes navnet til Museet for Thy og Vester Hanherred for at signalere, at man dækkede hele egnens historie og ikke kun Thisted bys. I 1971 kom den første akademiske leder til, og efterfølgende er staben af fagpersonale løbende blevet udvidet.

Museet har også med tiden fået flere afdelinger og udstillingssteder. I 1970 fik man ansvaret for forfatteren Johan Skjoldborgs fødehjem i Øsløs, som havde været museum siden 1961. Fra 1977-91 havde man magasiner på Munkevej, inden man overtog den nedlagte skole i Vang, hvor magasinerne og den arkæologiske afdeling stadig har til huse.

I 1991 åbnede Heltborg Museum i Sydthy med sin ganske særlige kombination af kunst og kulturhistorie. I 2000 slog Vorupør Museum dørene op i et gammelt bådeværft, og som det seneste skud på stammen overtog man i 2005 et fredet 1700-tals fiskerhus i Agger. Dertil kommer en lang række mindre udstillinger rundt omkring, så vi er også fysisk til stede over hele området.

I 2014 skiftede vi navn til det noget mere mundrette Museum Thy, men vi dækker stadig den nuværende Thisted Kommune – og det bliver vi med, også i fremtiden.