Fra arkæologens arbejdsmark

Fra arkæologens arbejdsmark

Museets arkæologer udgraver materiale, der bidrager med interessant ny viden om lokalområdets historie. Hver udgravningskampagne har sit potentiale og foretages som hovedregel forud for et anlægsarbejde.

På denne side formidles løbende nyt fra arbejdsmarken, men hold også øje med museets facebookside. Vi bestræber os på at få lagt nyt ud fra arkæologien så ofte som det er os muligt.


En bronzealderbygd i Thisted

Alle i Thisted kender langhøjen ved det gamle vandtårn, men det er nok de færreste der ved, at der kan findes spor efter et helt bronzealderlandskab i området mellem Tingstrupvej i nord og Dragsbæk Stadion i syd. Ud over langhøjen har der ligget adskillige rundhøje i området, bl.a. hvor Vestre Kirkegård nu ligger. Af disse er Drengshøj for enden af Højvang endnu bevaret som et fredet fortidsminde, men ellers er de fleste høje i området sløjfede. Læs mere her.


En oldtidsmark under sandet

De arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Testcenteret i Østerild klitplantage har fortsat vinteren igennem. I sidste omgang gjaldt det de målemaster, der skal stå ud for hver af vindmøllepladserne. Ved den sydligste målemast fandtes et stykke af en meget velbevaret pløjemark, omkring 2.500 år gammel,  på bunden af et 2 m dybt hul til et af bardunfundamenterne. Læs mere her.


Nedbrændt jernaldergård i Sdr. Ydby

Under udgravningen af en nedbrændt jernaldergård i Sdr. Ydby blev der som vanligt dokumenteret med billeder. Se nogle af dem her.


Fortsatte arkæologiske forundersøgelser i Østerild Klitplantage

I dagene 28. juli – 5. august blev de arkæologiske forundersøgelser i Østerild klitplantage fortsat efter at have ligget stille siden foråret. Der blev gravet prøvehuller i området for den sydlige del af en nord-sydgående vej gennem området samt på en kommende oplagsplads. Ligesom  ved de tidligere forundersøgelser blev der dels fundet spor efter formodede dyrefolde, der antagelig stammer fra middelalderen eller senere, dels enkelte spor efter aktiviteter i bronzealderen, for ca. 3000 år siden. Læs mere her.


Nye glimt fra Sjørrings fortid

I et kommende boligområde ved Frejasvej, syd for børnehaven i Sjørring, er museet i færd med at udgrave et større areal med spor af bebyggelse fra både oldtiden og middelalderen. Læs mere her.


En genfundet runesten

En dag i marts var stort set alle danske mediers opmærksomhed rettet mod Thy, nærmere bestemt Boddum, hvor der var blevet (gen)fundet fragmenter af en runesten, der havde været forsvundet i mere end 200 år. Historien omkring fundet er ganske interessant, og Museets Venner skal da ikke snydes for en kort genfortælling og et par gode billeder. Læs mere her.


Thy-flint under fremmede himmelstrøg

For nogen tid siden fik modtog museet et billede fra USA , hvor en dynge flint fra Hillerslev ses med Arizonas  specielle klippeformationer som baggrund.  Som bigrafgængere er vi fortrolige med dette landskab som ramme  for westerns, men en dynge flintblokke fra Hillerslev er et uvant syn på  de kanter! Læs mere her.