Kommende særudstillinger

 


Særudstilling - Thisted Museum

Særudstilling: TING fra THY

Periode: 11. oktober - ?

Thisted Museum lukker ned i løbet af næste år for i 2021 at genopstå med helt nye udstillinger i de nyerhvervede lokaler på den anden side af gaden. Det markerer vi med en sidste særudstilling i de gamle, velkendte rammer i den gule villa på Jernbanegade 4 i Thisted. 

Særudstillingen kalder vi TING fra THY, og vi vil i udstillingen formidle de bedste genstande og gode historier fra vores fantastiske egn. Museet råder over en samling på rundt regnet 110.000 genstande, men det er kun en lille brøkdel, der er vist frem for publikum Med særudstillingen vil vi gerne vise eksempler på, hvad der i løbet af de 114 år museet har eksisteret, er samlet ind, og ikke mindst de historier, der er knyttet til hver eneste genstand. 

Men et museum kan ikke eksistere uden brugere og borgere, der vil museet. Derfor har vi inviteret en række thyboer, indfødte og tilflyttere; unge som gamle, til at udvælge genstande, der fortæller noget om Thy, om at være thybo eller som vedkommende har en personlig relation til. Hver genstand er personligt udvalgt og begrundet.

Hvad synes du, der bør være udstillet på et museum?