Forskning

I perioden fra 2018-2023 prioriteter Museum Thy arkæologisk forskning om aspekter af landskab og landskabsudnyttelse i tre søjler på tværs af tidsperioder fra neolitikum til middelalder. Søjlerne inden for den arkæologiske forskningsstrategi har det til fælles, at de sigter mod:
•    at skabe et umiddelbart forskningsoutput i form af publicering i indeværende strategiperiode
•    at skabe grobund for langsigtede projekter der løber ud over indeværende strategiperiode 
•    at skabe større forskningssamarbejder på tværs af institutioner.

Forskningsstrategi - Arkæologi 2018-2023