Butik

Bøger og DVD'er fra Museum Thy

Kan købes i butikkerne på museumsafdelingerne.

 

Jul i Thy 2016

Det traditionsrige, årlige julehæfte er igen i år udkommet. En god julegave- eller mandelgaveidé.

http://www.julithy.dk/

Kan købes i Museum Thys afdelingers butikker, i boghandler og i de fleste dagligvarebutikker i Thy.

Pris: kr. 85,-

 

Thy - Længslernes land

En samling af fortællinger og digte af nulevende og afdøde forfattere og digtere, samt fotografier og malerier. Alt med Thy som omdrejningspunkt.

"En præsentation af egnen til indre glæde for dem, der genkender deres egn og måske sig selv, og til overraskelse og inspiration for dem, for hvem egnen er ny." Villy Dall, Thisted Dagblad, 11.11.16

Redaktion: Else Bisgaard, Hans Jørgen Knudtzon, Ib Nord Nielsen og Jytte Nielsen

Pris: kr. 298,-

 

Begravet i klitten – Vorupør Gamle Kirkegård

Forfatter: Jimmy Munk Larsen

Med udgangspunkt i Vorupør Gamle Kirkegårds grave har Jimmy Munk Larsen foretaget et større arbejde omkring Vorupørs tidligere beboere og de familier, der er stedt til hvile på Vorupør Gamle Kirkegård. 

Pris: kr. 198,-

 

Metaldetektiverne - detekterfund fra Thy og Mors

I forbindelse med Thy-Mors Detektorforenings 10 års jubilæum udgiver Museum Thy en bog om foreningens historie og de mange detektorfund, som er gjort i årenes løb. Bogen er på 120 sider og rigt illustreret.

Kan købes i museumsbutikken / hos boghandleren.

Pris: kr. 250,-

    

Engle i Thy

I december 2014 udgav Museum Thy en bog om engle i Thy. Forfatterne er Henrik Bolt-Jørgensen, Else Bisgaard, Charlotte Boje H. Andersen og Jytte Nielsen. Bogen er illustreret med Henrik Bolt-Jørgensens fotografier.

Kan købes i museumsbutikken / hos boghandleren.

Pris: kr. 148,-

 

Thisted By - tre byvandringer med Svend Sørensen

Tag med ud i Thisteds gader og hør om byens historie, om mennesker, forretningsliv, skoler og de gamle kirkegårde. Og byens berømte sønner Chr. Kold og J. P. Jacobsen ikke at forglemme

DVD

Pris: kr. 98,-

 

Handel, demokrati og kultur

En historie om brugsforeningerne i Thy. Forfatter: Svend Sørensen, Henning W. Sørensen, Bent B. Jensen og Kristian V. Olesen. Det er en flot bog , rigt udstyret med gamle og nyere fotos. Bogen falder i tre afdelinger: En generel beskrivelse af brugsforeningsbevægelsen frem til i dag med udgangspunkt i eksempler fra Thy, FDB’s afdeling i Thisted. Bogens hovedafsnit med en beskrivelse af 34 brugsforeninger i Thisted Kommune.

Antal sider: 168

Pris: kr. 98,-

 

Kirkeliv og Kirker i Thy

Arkitektur og billedkunst i kirken, portrætter af 7 kirker. 

DVD af Klaus Madsen og Henrik Bolt-Jørgensen.

Pris: kr. 125,- 

 

Limfjordens Kroer – en rejse i fortid og nutid 

Limfjorden er færgekroernes land. Kroerne ligger ved de gamle overfartssteder, hvor varer skulle lades om fra vogn til skib. 

Pris kr. 50,-

      

Tørfisk og vækkelseskage. Kulturhistorisk kogebog fra Thy

Thisted Museum fortæller i en ny bog om 200 års madtraditioner i Thy. ”Tørfisk og vækkelseskage. Kulturhistorisk kogebog fra Thy” er titlen på bogen, der er forfattet af Mie Buus, der begyndte indsamlingen af gamle opskrifter helt tilbage i 2004. Bogen indeholder både gamle og nye opskrifter.

Antal sider: 180

Pris: kr. 198,-

Nedsat til kr. 100,-

 

Thisteds Kirkegårde

Svend Sørensen og Michael Vandet har ikke alene skrevet om kirkegårdenes historie - men også om hvem der der ligger begravet. 

Antal sider: 192

Pris: kr. 200,- 

 

Tak for dansen!

Portræt af Herdis Dyrmann. Forfatter: Svend Sørensen.

Bogen følger Herdis Dyrmanns meget aktive liv som danselærer og som træner for synkronsvømmerne, som hun førte til toppen af den danske elite.

Antal sider: 60

Pris: kr. 98,-

 

”Ud af Skyggen” - udvalgte tekster af Johan Skjoldborg

I anledning af 150-året for digteren Johans Skjoldborgs fødsel i det lille skipperhus i Øsløs, har Thisted Museum udsendt en samling af forfatterens tekster. ”Ud af Skyggen” - udvalgte tekster af Johan Skjoldborg - er titlen på den bogen.

Antal sider: 135.

Pris: kr. 148,-

 

Maleren Birte Ohsten 

Forfatter: Minna Marie Klange. 

Bogen handler om Birte Ohsten’s kunstneriske virke dels gennem samtaler om enkeltværker og dels gennem interview med kunstner kolleger.

Bogen er rigt illustreret med farve foto af kunstnerens akvareller og malerier. Museet for Thy og Vester Hanherred i 2009.

Antal sider:124 sider

Pris: kr. 200,-

 

Kampen mod sandet

Af Peder Skarregaard. Museet for Thy og Vester Hanherred har i 2008 udgivet en bog, Kampen mod sandet, der kortlægger sandflugtens historie. Bogen er et resultat af et stort undersøgelsesprojekt, som blev iværksat forud for oprettelsen af Nationalpark Thy, Danmarks første nationalpark. Formidling af den nye nationalpark har med denne udgivelse fået en rigtig grundbog. 

Antal sider: 46.

Pris: kr. 60,-

 

En tid på Sundbygaard

- livet på en gård i Thy i 1900-tallet

Af Liv Stange og Aksel Kristensen. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2008. 40 sider.

Pris: kr. 60,-

 

Hugo Matthiessens Thisted

Forfatter: Svend Sørensen og Jytte Nielsen. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2008. I bogen gengives Hugo Matthiessens fotografier fra købstaden Thisted, optaget i maj 1919. Endvidere tekstdel om fotografen samt Thisted i begyndelsen af 1900 tallet.

Antal sider: 60

Pris: kr. 120,-

 

Berregaards Kapel i Thisted Kirke

Forfatter: Michael Vandet. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2007. Bogen omhandler det Berregårdske kapel i Thisted Kirke, hvor Enevold Berregaard og Anne Søe er standsmæssigt gravsat. De to er blandt de kendeste af den Thylandske adel, og et utal af folkesagn knytter sig til dem.

Antal sider: 38

Pris: kr. 60,-

 

Tegneren Ellen Toustrup Madsen Raadal – 1910-1991

Forfatter: Minna Marie Klange. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2006. Bogen beretter om kunstnerens liv fra barn i Bedsted, over Kunstakademiet til årene i Krik i Sydthy. Bogen er rigt illustreret med kunstnerens tegninger.

Antal sider: 180

Pris: kr. 200,-

 

HUD – Erland Knudssøn Madsen

Med bidrag af bla. Jytte Borberg, Bent Haller, Knud Sørensen, Mads Kusk, Kira Kofoed og Jytte Nielsen. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2007. Bogen indeholder en biografi, samt flere artikler om hans kunstneriske værker. Bogen er rigt illustreret og er i sig selv et kunstværk. 

Antal sider: 158

Pris: kr. 248,-

Nedsat til kr. 148,-

 

Hjemstavn – hav og himmel

Om Thøger Jensen Ruby, Agger - Vesterhavsfisker og hjemstavnsmaler

Forfatter: Jørgen Kjærgaard. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2006. Bogen beretter om en Aggerfiskers kunstneriske side, og hvorledes kristendommen påvirkede ham. 

Antal sider: 40

Pris: kr. 50,-

 

Maleren Gunnar Funck – 1913-1975

Forfatter Minna Marie Klange. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2003. Bogen er fortællingen om maleren Gunnar Funck liv og kunstneriske virke. Bogen er rigt illustreret med eksempler fra hans år i Thy. 

Antal sider: 68

Pris: kr. 98,-.

Nedsat til kr. 50,-

 

THY I BEVÆGELSE – Idrætsliv i 100 år

Forfatter: Svend Sørensen, Flemming Skipper og Kristian J. Kristensen. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2004. Bogen omhandler idrættens historie i Thy og Vester Hanherred i de sidste 100 år og indeholder mange billeder af de forskellige præstationer gennem årene.

Antal sider: 440 

Pris: kr. 100,-

Nedsat til kr. 50,-

 

DEN LILLE BROGEDE AND - folkeeventyr fortalt i Thy.

Forfatter: Bodil Nørgaard Skoust og Jytte Nielsen. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2005. Bogen indeholder en snes folkeeventyr fra Thy – indsamlet i slutningen af 1800-tallet af Evald Tang Kristensen og fortalt af bl.a. Mette Skrædder, Sundby og Anne Marie Jensdatter, Bedsted.

Antal sider: 66

Pris: kr. 98,- 

 

KÂTE LASSEN - en grænsebrydende kunstner

Forfatter: Christen Helmer Jørgensen. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2003.Bogen fortæller om den tyske kvindelige kunstner, som tabte sit hjerte til befolkningen i kystbyerne i Thy og malede der gennem en menneskealder. Bogen er rigt illustreret.

Antal sider: 120

Pris: kr. 200,-

 

DEN STÆRKE MAND FRA THY - og andre lokale sagn

Forfatter: Svend Sørensen. Illustrationer: Hanne Jermiin. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2006. Bogen indeholder sagn fra Thy og er fyldt med magiske kvinder, stærke mænd og andre utrolige væsener. Bogen bevarer så vidt muligt den autentiske sprogtone og fortællestil.

Antal sider: 76

Pris: kr. 98,-

 

AT BÆRE LIVET SOM DET ER – Om J.P. Jacobsens liv og digtning

Forfatter: Svend Sørensen og Niels Nielsen. Udgivet af Sparekassen Thy´s Forlag 1997. Bogen fortæller om Thisteddrengen Jens Peter Jacobsen, hans opvækst, naturvidenskabelige interesse og karriere, samt gennembruddet som forfatter i København og hans bekendtskaber i de litterære kredse.

Antal sider: 83

Pris: kr. 148,-

 

DE SKABTE ET SAMFUND – Glimt af udviklingen i Vorupør gennem 150 år.

Forfatter: Alan Hjorth Rasmussen. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred 2000. Bogen beretter om fiskersamfundet i Nr. Vorupør. Det er en spændende historie om selve fiskeriet, de religiøse vækkelser og redningsvæsenet. Men også enkeltpersoner som N.P. Madsen omtales i bogen.

Antal sider: 74

Pris: kr. 59,-

 

JENS SØNDERGAARD OG LANDET MOD NORDVEST

Forfatter: Jytte Nielsen. Udgivet af Sparekassen Thy´s Forlag 1995. Bogen er udgivet i anledning af maleren Jens Søndergaards 100 år dag. Den fortæller specielt om forholdet til Thy og de motiver han hentede her. Bogen er rigt illustreret med eksempler på kunstnerens værker fra det nordvestjyske.

Antal sider: 110     

Pris: kr. 248,-

 

FREDDY E – den abstrakte naturalist fra Thy

Forfatter: Svend Sørensen. Udgivet af Grafico´s Forlag 2000. Bogen fortæller historien om maleren Freddy Eriksen, som igennem flere årtier har haft base i Thy. Den er biografisk opbygget og rigt illustreret med farvegengivelser af kunstnerens egne værker.

Antal sider: 112 

Pris: kr. 148,-