Kulturhistorisk Studiekreds

Litteratur og henvisninger til Kulturhistorisk Studiekreds

 

Modul 1: Oldtid og middelalder (kampen i fortiden)

Uddrag af Andersen, C.B.H. m.fl.(2009) Kirkerne i Thy. Thisted: Museet for Thy og Vester Hanherred. Lodbjerg Kirke(s. 275-280), Tved Kirke(s. 369-374) og Tvorup Kirkeruin(s. 375-378)

Andersen, C.B.H.(2015) Den middelalderlige hovedgård Nebel. I: Andersen, C.B.H. Metaldetektiverne. (s. 68-71) Thisted: Museum Thy

Andersen, C.B.H.(2015) Vester Vandet, boplads fra 800-1200. I: Andersen, C.B.H. Metaldetektiverne. (s. 38-45) Thisted: Museum Thy

Bech, J.H.(2015) Nyt lys over bronzealderen i Thy. Sydthy Årbog. 63-67

Bech, J.H. & Kristiansen, K.(2018) Økokrisen i bronzealderens Thy. Skalk 4. 9-17

Haack Olsen, A.-L. (2015) En krigergrav fra Øster Vandet. I: Andersen, C.B.H. Metaldetektiverne. (s. 24-33) Thisted: Museum Thy

Hald, P.L. Fra oldtiden.(1947). I: Brunsgaard, C. & Pedersen, H.E.(red.) Landet mod Nordvest, bd. 1. (s. 33-44). København: Forlaget Bauta

Kort over lokaliteter nævnt i modul 1

Oversigtskort over arkæologi omkring Vester Vandet

Videnskabernes selskabs kort "Jylland Nordvest - Thisted" fra https://hkpn.gst.dk/

 

Modul 2: Sandflugt og sandbekæmpelse (kampen mod sandet)

Andersen, C. B. H. (2007) Tvorup Skovhus. I: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2007, s. 155-167. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Eigaard, J. (2017) Omkring Thagaards Plantage i 200 året. I: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2017, s. 141-169. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Hansen, V. (1957) Sandflugten i Thy og dens indflydelse på kulturlandskabet. I: Geografisk Tidsskrift, bd. 56, s. 69-92. København: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Holch Andersen, K. (1994) Af sandflugt ruineret - En miljøkrise i Thy i 16- og 1700-tallet. I: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1994, side 85-92. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Skarregaard, P. (2008) Kampen om sandet. Thisted: Museet for Thy og Vester Hanherred

Sortfeldt, S. C. (1920) Om Flyvesandets Ødelæggelser i Thy. I: Historisk Årbog for Thisted amt 1920, side 145-164. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

https://hkpn.gest.dk/mapviewer.aspx?type=sognekort&id=1771&elav=null

Præsteindberetning Hanstholm 1625

Præsteindberetning Nors og Tved 1625

Præsteindberetning Øster og Vester Vandet 1555

 

Modul 3: Levet liv i Nationalpark Thy, fiskerlejer, klitbebyggelser, trosliv, kunst (kampen for livet)

Endnu ikke afholdt

Aagaard, K. (1802) Beskrivelse over Thye

Balle, T. (1963) Vang klit - Et blad af sandflugtens historie. I: Historisk Årbog for Thisted amt 1963, s. 287-310. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Balle, T. (1964) Vang klit - Et blad af sandflugtens historie. I: Historisk Årbog for Thisted amt 1964, s. 382-420. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Buus, M. (2015) Hanstholm Vildtreservat i kulturhistorisk perspektiv. Thisted: Museum Thy

Buus, M. (2005) Klit og hede i Thy. I. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2005, s. 105-120. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Ditlevsen, S. (1927) En Thylands Rejse. I: Historisk Årbog for Thisted Amt 1927, s. 299-307. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Diørup, C. (1842) Beskrivelse af Thisted Amt

Munk Larsen, J. (2016) Begravet i klitten - Vorupør gamle kirkegård. Thisted: Museum Thy

 

Modul 4: Redningsvæsen, fyrtårn, kystsikring (kampen mod havet)

Endnu ikke afholdt

 

Modul 5: Krigenes spor i Nationalpark Thy (kampen mod fjenden)

Endnu ikke afholdt

 

Generelt brugbare links

Nationalpark Thys litteraturdatabase

Lokalhistorisk Arkiv Artikler fra Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

Lokalhistorisk Arkiv http://arkivthy.dk/index.php/da/

Lokalhistorisk Arkiv http://arkivthy.dk/index.php/da/kildevæld/ 

Bunkermuseum Hanstholm http://bunkermuseumhanstholm.dk/viden-om/

Museum Thy http://www.museumthy.dk/forside.aspx

Fund og fortidsminder

Tohmas.dk

High 5 tidslinje