Kulturhistorisk Studiekreds

Litteratur og henvisninger til Kulturhistorisk Studiekreds

 

Modul 1: Oldtid og middelalder (kampen i fortiden)

Uddrag af Andersen, C.B.H. m.fl.(2009) Kirkerne i Thy. Thisted: Museet for Thy og Vester Hanherred. Lodbjerg Kirke(s. 275-280), Tved Kirke(s. 369-374) og Tvorup Kirkeruin(s. 375-378)

Andersen, C.B.H.(2015) Den middelalderlige hovedgård Nebel. I: Andersen, C.B.H. Metaldetektiverne. (s. 68-71) Thisted: Museum Thy

Andersen, C.B.H.(2015) Vester Vandet, boplads fra 800-1200. I: Andersen, C.B.H. Metaldetektiverne. (s. 38-45) Thisted: Museum Thy

Bech, J.H.(2015) Nyt lys over bronzealderen i Thy. Sydthy Årbog. 63-67

Bech, J.H. & Kristiansen, K.(2018) Økokrisen i bronzealderens Thy. Skalk 4. 9-17

Haack Olsen, A.-L. (2015) En krigergrav fra Øster Vandet. I: Andersen, C.B.H. Metaldetektiverne. (s. 24-33) Thisted: Museum Thy

Hald, P.L. Fra oldtiden.(1947). I: Brunsgaard, C. & Pedersen, H.E.(red.) Landet mod Nordvest, bd. 1. (s. 33-44). København: Forlaget Bauta

Kort over lokaliteter nævnt i modul 1

Oversigtskort over arkæologi omkring Vester Vandet

Videnskabernes selskabs kort "Jylland Nordvest - Thisted" fra https://hkpn.gst.dk/

 

Modul 2: Sandflugt og sandbekæmpelse (kampen mod sandet)

Aagaard, K. (1802) Beskrivelse over Thye

Andersen, C. B. H. (2007) Tvorup Skovhus. I: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2007, s. 155-167. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Balle, T. (1963) Vang klit - Et blad af sandflugtens historie. I: Historisk Årbog for Thisted amt 1963, s. 287-310. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Balle, T. (1964) Vang klit - Et blad af sandflugtens historie. I: Historisk Årbog for Thisted amt 1964, s. 382-420. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Diørup, C. (1842) Beskrivelse af Thisted Amt

Eigaard, J. (2017) Omkring Thagaards Plantage i 200 året. I: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2017, s. 141-169. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Hansen, V. (1957) Sandflugten i Thy og dens indflydelse på kulturlandskabet. I: Geografisk Tidsskrift, bd. 56, s. 69-92. København: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Holch Andersen, K. (1994) Af sandflugt ruineret - En miljøkrise i Thy i 16- og 1700-tallet. I: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1994, side 85-92. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Skarregaard, P. (2008) Kampen om sandet. Thisted: Museet for Thy og Vester Hanherred

Sortfeldt, S. C. (1920) Om Flyvesandets Ødelæggelser i Thy. I: Historisk Årbog for Thisted amt 1920, side 145-164. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

https://hkpn.gest.dk/mapviewer.aspx?type=sognekort&id=1771&elav=null

Præsteindberetning Hanstholm 1625

Præsteindberetning Nors og Tved 1625

Præsteindberetning Øster og Vester Vandet 1555

 

 

Modul 3: Levet liv i Nationalpark Thy, fiskerlejer, klitbebyggelser, trosliv, kunst (kampen for livet)

Buus, M. (2015) Hanstholm Vildtreservat i kulturhistorisk perspektiv. Thisted: Museum Thy

Buus, M. (2005) Klit og hede i Thy. I. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2005, s. 105-120. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Ditlevsen, S. (1927) En Thylands Rejse. I: Historisk Årbog for Thisted Amt 1927, s. 299-307. Thisted: Historisk Samfund for Thy og Han Herred

Munk Larsen, J. (2016) Begravet i klitten - Vorupør gamle kirkegård. Thisted: Museum Thy

-

Kunst:

Minna Marie Klange: Tegneren Ellen Toustrup Madsen Raadal – 1910-1991. 2006

Minna Marie Klange: Maleren Birte Ohsten. 2009.

Christen Helmer Jørgensen: Käte Lassen - en grænsebrydende kunstner. 2003.

Thy – Længslernes land (Redaktion: Else Bisgaard, Hans Jørgen Knudtzon, Ib Nord Nielsen og Jytte Nielsen) Museum Thy 2016

HUD – Erland Knudssøn Madsen. 2007

Jytte Nielsen: Jens Søndergaard og landet mod nordvest. 1995

Knud Holch Andersen, Jens Bjerregaard & Jytte Nielsen: Jens Søndergaards Thy - på Thisted Bibliotek. 2014

Svend Sørensen: Freddy E – den abstrakte naturalist fra Thy. 2000.

 

Modul 4: Redningsvæsen, fyrtårn, kystsikring (kampen mod havet)

Florian Martensen-Larsen: Vandringer omkring et fyr. 1983.

Bodil Selmer: Fyrmesteren. Beretning om et liv på kanten af havet. 2010.

Torben Vils og Henning Nielsen: Lodbjerg Fyr 1883-1983. Et hundrede års minde. 1983.

Ebbe Kløvedal-Reich: Viljen til Hanstholm. 1981

 

Honnens de Lichtenberg, G.: Redningsvæsenet fra Landet mod Nordvest, bd. 2: 

http://arkivthy.dk/images/kildevaeld/lmnv/bind2/04%20%20Honnens%20de%20Lichtenberg,%20G.%20-%20Redningsv%C3%A6senet.pdf

Om strandinger og redningsvæsen på kysten syd for Thy: https://www.jernkysten.dk/Default.aspx?ID=1274

Robert Svalgaard: Redningsvæsenet 125 år. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred i 1977.

Grete Tuxen Andersen og Alan Hjorth Rasmussen: Hverken for ros eller løn… Den danske kystredningstjeneste 1852-2002. 2002

 

Modul 5: Krigenes spor i Nationalpark Thy (kampen mod fjenden)

Jens Andersen: Atlantvolden - fra Agger til Bulbjerg. Varde 1999.

Jens Andersen; Radarstationen på Agger Tange. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2010, s. 57-60.
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/2010/Radarstationen%20p%C3%A5%20Agger%20Tange%20%E2%80%93%20appendix%20til%20foranst%C3%A5ende%20artikel.pdf

Jens Andersen: Tyskerne og havgusen. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2013, s. 51-54.
https://undervisning.nationalparkthy.dk/media/197165/Tyskerne-og-havgusen_a144.pdf

Jens Andersen: Vangsaa under besættelsen 1940-45 I: Vangsaa – Historien om en klat huse på kanten af havet …., Forlaget Knakken, Thisted 2014, s. 42-51, 115-118.

Jens Andersen, Knud Holch Andersen og Flemming Skipper: Hanstholm – Drømmen om en havn. Forlaget Knakken, Thisted 2013.

Jens Andersen: Agger som tysk pindsvinestilling. Sydthy Årbog 2016, s. 46-54.
http://arkivthy.dk/images/Sydthy/Sydthy%20Aarbog/saa2016/Indh%202016.pdf

Jens Andersen (red.): Atlantvolden i Nordjylland, bd. 1. Thisted 2018.

Erik S. Christensen m.fl. (red.): Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814. Ålborg 2009
Især: Henrik Gjøde Nielsen: Kystbefæstninger i Nordjylland 1801-1814.

Jarl Ingerslev: Kystbefæstningsanlæg i Agger og Lyngby. Sydthy Årbog 1995, side 6-15.http://arkivthy.dk/images/Sydthy/Sydthy%20Aarbog/saa1995/ingerslev.pdf

Bjarne Madsen: Tyske soldaters ophold i Lyngby under 2. verdenskrig. Sydthy Årbog 1995, side 15-35
http://arkivthy.dk/images/Sydthy/Sydthy%20Aarbog/saa1995/madsenbjarne.pdf

Knud M Nielsen: Det tyske batteri i Lyngby. Sydthy Årbog 1996, side 54-55.
http://arkivthy.dk/images/Sydthy/Sydthy%20Aarbog/saa1996/nielsenknudm.pdf

Eduard Westerhoff: Livet som tysk soldat ved den jyske vestkyst. Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2010, s. 45-56.
https://bunkermuseumhanstholm.dk/media/1328/livetsomtysk-soldat.pdf

 

 

Generelt brugbare links

Nationalpark Thys litteraturdatabase

Lokalhistorisk Arkiv Artikler fra Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

Lokalhistorisk Arkiv http://arkivthy.dk/index.php/da/

Lokalhistorisk Arkiv http://arkivthy.dk/index.php/da/kildevæld/ 

Bunkermuseum Hanstholm http://bunkermuseumhanstholm.dk/viden-om/

Museum Thy http://www.museumthy.dk/forside.aspx

Fund og fortidsminder

Tohmas.dk

High 5 tidslinje