Thy-flint under fremmede himmelstrøg

Thy-flint under fremmede himmelstrøg

For nogen tid siden fik modtog museet et billede fra USA , hvor en dynge flint fra Hillerslev ses med Arizonas  specielle klippeformationer som baggrund.  Som bigrafgængere er vi fortrolige med dette landskab som ramme  for westerns, men en dynge flintblokke fra Hillerslev er et uvant syn på  de kanter !

Sidste år aflagde den amerikanske flintsmed Greg Nunn besøg i Thy for at indsamle flintblokke til forsøg med fremstilling af kopier af danske flintdolke. Lige siden bondestenalderen har flinten fra Thy været  kendt for sine gode egenskaber til fremstilling af redskaber, og fra flintminer i skrivekridtaflejringerne er der blevet hentet tonsvis af flintblokke op for  4-5000 år siden.  Da samme gode flint i vore dage kommer for dagens lys som  restprodukt  i forbindelse med den moderne kalkgravning i Thy, var formålet med Greg Nunns besøg  at opsøge Hillerslev kalkværk for at finde emner til nye flintredskaber.

Efter aftale med virksomheden blev et par dage i juli måned brugt på gennemgå kalkværkets affaldsdynger og udtage egnede flintblokke.

 

Ved at slå på flinten med en slagsten kunne Greg Nunn høre, om der var revner i flinten. Er der det, kan den nemlig ikke bruges til at fremstille større redskaber af, hvorfor sådanne blokke blev kasserede.  Herefter blev kun de udvalgte, fejlfri blokke  pakket i en kæmpe trækasse og på en palle fragtet med skib til USA og endte måneder efter afsendelsen fra Thy således  hos Greg Nunn i Arizona. 

I forbindelse med besøget i Thy arrangerede museet sidste år en velbesøgt flinthugnings-demonstration på Heltborg museum.

 

Det blev ved den lejlighed til en fin, fladehugget kornsegl lavet på Hillerslev flint. Senest har Greg Nunn sendt museet et billede af en 35 cm lang lancetformet dolk, han hjemme i USA har fremstillet af noget af det importerede flint fra Thy.

 

 

Den er i sig selv et bevis på, at han ikke uden grund regnes for én af verdens førende flintsmede. Det er betryggende at vide, at Greg Nunn signerer sine værker med en diamantspids, så de ikke kan forveksles med de ægte varer !

 

Jens-Henrik Bech, 1/6-2007