Nyheder

Thisted_Museum_Udstilling_03_Gaarden.jpg

Nyt museum i Thisted

29-06-2023

Nyt museum i Thisted, pressemeddelelse 29. juni 2023

På Sankt Hans Dag, lørdag den 24. juni, kunne Thisted Museum endelig slå dørene op til nye udstillinger i nyerhvervede og gennemrenoverede lokaler i Jernbanegade 11, skråt over for det gamle museum. Det var en glædelig begivenhed at se spændte og nysgerrige gæster indtage huset.


Museet er indrettet i eksisterende, men nyerhvervede og renoverede bygninger på Jernbanegade i Thisted. Foto: Museum Thy.


Bestyrelsesformand i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Niels Peter Louis-Hansen, indviede museet og modtog en indrammet plakat med den spektakulære Kallerupøkse som motiv. Kunstneren bag plakaten er Erland Knudssøn Madsen. Foto: Museum Thy.

Selve den officielle del af indvielsen foregik mandag den 19. juni med deltagelse af samarbejdspartnere, fond, lokale politikere samt Museum Thy’s bestyrelse, venner og medarbejdere, og ugen op til åbningen blev brugt på at få de sidste detaljer på plads.  

Museet er realiseret takket være en generøs donation på 47,5 millioner kroner fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, og det var fondens bestyrelsesformand, Niels Peter Louis-Hansen, der under klapsalver klippede det røde bånd over. Forinden havde borgmester Niels Jørgen Pedersen, museets bestyrelsesformand Poul Hvass Hansen og museumsleder Jytte Nielsen holdt tale. Hele arrangementet blev indledt med trut i den kopi af en lur, som museet i 1940 fik i forbindelse med åbningen af den hidtidige udstillingsbygning.


Flint-, rav- og bengenstande fra stenalderen udstilles i smukke egetræsmontrer, skabt af JAC Studios og Spørring. Der lægges vægt på at vise mange genstande fra museets rige samling. Foto: Museum Thy.

Thyboernes Nationalmuseum

Thisted Museum kan med rette betegnes som ”Thyboernes Nationalmuseum”. Her er udstillinger om egnens historie fra stenalder til surfkultur. Med udgangspunkt i udvalgte genstande fra museets samling fortælles om landsdelens udvikling samt om thyboernes livsvilkår og deres forbindelser til den nære og fjerne omverden. Således vil man f.eks. kunne komme ganske tæt på jernalderbønder, hvis hjem brændte ned for ca. 2000 år siden. Man kan også høre fortællinger om Thisteds borgere før og nu, og man kan blive klogere på, hvorledes man med landsdelens råstoffer og arbejdskraft har udviklet produkter, som nu er kendt på globalt plan. I en dertil indrettet biograf vil man i udstillingen Netværk blive taget med tilbage til 1970, hvor Thylejren fik national bevågenhed, og i det såkaldte Pulterkammer på loftet kan man lege sig gennem historien.


Fra 1970 og frem fandt mange ideer og strømninger til Thy, startende med Johan Lennons besøg og den første Thylejr i 1970. Udstillingen sætter fokus på disse bevægelser bl.a. med film fra perioden. Foto: Museum Thy.


Kallerupøksen, der blev fundet sammen med to dobbelte hestefigurer og en hornet mandsfigur, er udlånt til museet af Nationalmuseet. Genstandene blev fundet i 2019 i Thy og giver ny viden om bronzealderens religion.

Kallerupfundet med den spektakulære ceremoniøkse, fire hestehoveder og en hornet mandsfigur fra bronzealderen er velvilligt stillet til rådighed af Nationalmuseet tillige med spektakulære guldgenstande fra bronze- og jernalder samt en mængde danefæ, der beretter om trosliv, handel og håndværk i vikingetidens og den tidlige middelalders Thy. I den forbindelse udtaler Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev: ”Thy får nogle af Danmarkshistoriens vigtigste genstande, som nu kan udstilles i det område, hvor de er fundet. Og Kallerupfundet er et bronzefund på højde med Solvognen”.


Runestenen fra Ydby, der blev genfundet i 2016, tager mod gæsterne i den udstilling, der handler om vikingetiden og middelalderen. Her er også udstillet mange detektorfund og danefæ. Foto: Museum Thy.


Takket være gode bevaringsforhold er det muligt at udstille mange typer genstande og nærmest genskabe en jernalderbolig fra de første århundreder e.Kr.f.  Foto: Museum Thy.

Udstillingerne, der er skabt af tegnestuen JAC Studios i tæt samarbejde med museet, inviterer til en kronologisk rejse gennem Thys udvikling. Der er udvalgt syv hovedfortællinger, men der sættes også fokus på mængden i museets omfattende samling. Udstillingskonceptets formål er at knytte mennesker, landskab og kultur sammen i én fortælling og inspirere de besøgende til at opsøge de steder i landskabet eller byen, hvor fortællingerne stammer fra. ”Vi har iscenesat museets genstande med det formål at skabe et samtidigt Wunderkammer, hvor klassiske analoge udstillinger er integreret med nyere formidlingsteknologier, som skaber en dynamisk oplevelse mellem de besøgende og det udstillede”, udtrykker udstillingsarkitekt Johan Carlsson, JAC studios.


Købstaden Thisteds 500-år lange historie formidles ved hjælp af en række personer – dels via genstande og tekster, dels med lydfortællinger. I forgrunden ses et udsnit af et surfbræt, som Kronprins Frederik i 2011 har fået af Thisted Kommune, og som hoffet har udlånt til udstillingen. Foto: Museum Thy.

Ombygning, klassiske greb og bæredygtighed

Ombygningen og sammenkædningen af de tre huse, der nu rummer museets udstillinger, er tegnet af LOOP Architects, der bl.a. har lagt vægt på muligheden for at bevare de historiske facader på husene og i øvrigt genanvende mest muligt med fokus på både bæredygtighed og tilgængelighed. I dette projekt er vi særligt lydhøre overfor hvordan de historiske bygninger taler til os, og selve arkitekturen bliver en del af formidlingen, når de eksisterende bygninger genanvendes og bevares. Strategien er at fjerne så lidt som muligt og genbruge og transformere for at fremtidssikre et museum, der respekterer og anerkender sine historiske lag”, udtaler Morten Nymann fra LOOP Architects. Såvel rum som udstillingsinventar er præget af gedigne materialer som stål, træ og glas med fokus på kvalitet, detaljering og udførelse. Hver tidsalder og udstillingsafsnit har desuden i sit design og valg af materialer fået et særpræg med henvisning til den specifikke tidsramme.


I foyeren og udstillingen Byen viser en to etager høj, roterende montre ved navn Kalejdsoskopet skiftende udvalg af genstande fra museets samling. Foto: Museum Thy.

Grafikken i udstillingen er inspireret af en encyklopædi, der igennem historien er skabt og blevet brugt som en altomfattende indramning og en måde at indeksere, forstå og sprede viden. Formatet er derfor tidsløst og fungerer som en rød tråd, der binder tiderne sammen. Formidlingen understøttes desuden af et hav af illustrationer, som er specielt udviklet til udstillingerne. Dertil kommer anvendelse af historiske filmklip samt enkle animationer.


Udstillingen 'Fabrikken' formidler udviklingen fra de første jernstøberier til nutidens branding i af Thy. Foto: Museum Thy.


På loftet er indrettet et Pulterkammer med muligheder for at lege sig gennem historien. Her møder man bl.a. jernaldergården med husdyr, udklædningstøj og købmandsbutik. Foto: Museum Thy.

Museet byder således på mange oplevelser for børn og voksne. Vi har åbent hver dag hele sommeren og glæder os til at tage mod gæster.

 

Et billede, der indeholder tekst, Font/skrifttype, logo, Grafik

Automatisk genereret beskrivelse

Thisted Museum, Jernbanegade 11, 7700 Thisted

 

Kontakt:

Jytte Nielsen, Museumsleder, jytte@museumthy.dk 25213437

Charlotte Boje H. Andersen, Formidlingsinspektør, charlotte@museumthy.dk 21388366