Nyheder

2022_Forside_side_01_-_kronhjorten_foto_Dennis_Andersen.jpg

Jul i Thy 2022 ude nu!

04-11-2022

Så er Jul i Thy igen på gaden!

Du kan købe Jul i Thy direkte i Museum Thys webshop, hvor du kan få årets julehæfte leveret direkte til døren. Klik her for at komme til webshoppen.

Torsdag 27. oktober udkom dette års udgave af Jul i Thy med masser af læsestof og billeder til de mørke vinteraftener.

Forsiden af hæftet er i år prydet af et flot foto af en kronhjort, taget af Dennis Andersen, og det markerer, at netop naturen er et af de gennemgående temaer i år. Klaus Madsen har skrevet om Dennis Andersen og hans far Jens Jørgen Andersen som naturfotografer, og Ivan Klarskov Nielsen har skrevet om naturfotograferne Erik Jespersen og Ole Vognstoft. At være naturfotograf kræver, ikke mindst i forholdet til dyr, ”mange timers respektfuld tålmodighed”, som Klaus Madsen skriver.

Isfugl på siv over vandspejlet er et af de mange naturfotografier i farver, som Jul i Thy 2022 byder på. Foto: Jens Jørgen Andersen

Nora Hornstrup holder fast i det med pandemier og epidemier, som i fjor i forlængelse af corona-situationen var emner i flere historiske årbøger. Hun har interviewet nulevende eller nyligt afdøde, som i 1950’erne blev ramt af polio eller børnelammelse. Derfor kan man i artiklen blive klogere på både, hvordan sundhedsvæsenet dengang håndterede udfordringen, og hvad samfundet gjorde for at lindre eftervirkningerne af den frygtede sygdom.

Han nåede ikke sin 90-års-dag, skuespilleren, entertaineren, komikeren og parodisten Carl Nielsen, der var født og opvokset i Dragsbæk. I en artikel tegner vennerne Klaus Madsen og Tom Lindskog et kærligt portræt af ”en festlig ven”, som ”har røget sin sidste cigar”. Med masser af billeder til, både fra Carlekammeret på Frederiksberg og andre steder.

Skuespilleren, entertaineren, komikeren og parodisten Carl Nielsen kunne næste år være fyldt 90 år, men han døde i år. I en artikel tegner vennerne Klaus Madsen og Tom Lindskog et kærligt portræt af ham. Her ses han foran døren til sit arbejdsværelse, Carlekammeret, i den lejlighed på Frederiksberg, hvor han boede de seneste mange år. Foto: Klaus Madsen

I sommer var der repremiere i Agger på spillefilmen ”Da det blæste op til storm”, som for godt 70 år siden blev optaget i Agger, faktisk i det fiskerhus, som i dag er en del af Museum Thy. Hans E. Nørgaard er den, der i Sverige har genfundet filmrullerne, som ingen ellers havde set siden engang for et halvt hundred år siden. Det fortæller han om, ligesom han har identificeret samtlige skuespillere fra dengang, hvoraf kun en enkelt stadig er levende.

I spillefilmen ”Det blæser op til storm” fra 1950 er to mindreårige drenge forsvundet og drevet til havs i en lille pram. Yderst i klittaget ledes og bedes der, mens det blæser op til storm. Still fra filmen: Allan Ekström

Frøkjær er et meget udbredt familienavn i Thy, og i to artikler kommer vi tættere på, hvordan det hænger sammen. Afdøde Johannes Hornstrup har skrevet om den del af familien, der har udgangspunkt i Skibstedgård i Nors, og Ejner Frøkjær fortæller om det sted ved Vandet Sø, hvorfra navnet har sit geografiske udgangspunkt.

Frøkjærhus ved Vandet Sø, fotograferet i februar 2021, er stedet, hvorfra det meget udbredte efternavn Frøkjær stammer. I to artikler i Jul i Thy 2022 hører vi om slægten og om dens oprindelse. Foto: Ejner Frøkjær

Jørgen Vestergaard har i mange år været fascineret af de folkeminder, dengang kaldet ”æventyr”, som samleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) sikrede for eftertiden. Så i en artikel fortæller han dels om Tang Kristensens arbejde i Thy, dels genfortæller nogle af disse ”æventyr”.

 

Postkort fra 1940 med Skjoldborg Brugsforening. I en artikel fortæller Nora Hornstrup om Skjoldborg bys historie – gennem århundrederne, men mest dog fra årtierne lige efter Anden Verdenskrig. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Helle Bisgaard fortæller om sin afdøde søster Ruth – ”Ruth fra Auktionsvej”, som hun kaldte sig selv, og det er i høj grad glade minder fra et forholdsvis kort liv, vi her får del i. Nora Hornstrup har været i arkiverne, både de tilgængelige og nogle mere private, for at fortæller om Skjoldborg bys historie. Det gælder i de lange stræk, men især som byen og sognet var i årtierne efter Anden Verdenskrig. Klaus Madsen har i Skinnerup fundet en ”motor-vejtromle”, som er på aftægt dér, og så har Inger Handest fortalt ham erindringer fra en gymnasietur til København 1953. Videre har Klaus Madsen med sit kamera besøgt ”det gamle bryghus” i Thisted. Og hæftet når også lige at markere, at der nu er gået 90 år, siden vores nuværende kongeskib ”Dannebrog” var på sin allerførste tur, og at med ombord dengang var en ung thybo, Arne Nystrup Hansen, fortalt af hans datter til Villy Dall. I maj blev det markeret, at der nu er gået 150 år, siden Klitmøller fik sin egen kirke, og det har Ove Holler skrevet om. Og endelig husker Bente Busk cykleture til Vilsund for at bade, dengang der ikke var nogen svømmehal i Snedsted.

Arne Nystrup Hansen (1909-92) var marinesoldat og påmønstret, da vores nuværende kongeskib ”Dannebrog” første gang hejste kommando og foretog sin allerførste rejse – i år for 90 år siden. Privatfoto

Der er naturligvis også, som traditionen er, nogle glimt ”fra de gamle aviser”, en julequiz og billeder ”fra det gamle album”. Jul i Thy har siden 2014 været udgivet af Museum Thy.