Nyheder

IMG-6792.jpg

Beskære for at bevare

19-11-2023

Søndag d. 19. november 2023

Museumsbøgen ved Thisted Museum har efterhånden ret mange år på bagen. Vi tror, at bøgen er mere end 100 år gammel, og så gamle træer skal man værne om. Museet har derfor, i samråd med Thisted Kommune og en ekspert i store gamle træer, besigtiget træet. Der er konstateret begyndende alderdomstegn, så for at sikre træet mange gode år endnu, har vi iværksat forskellige sundhedsbevarende foranstaltninger. Første skridt tager vi i dag søndag, hvor træets krone vil blive tyndet og beskåret af kompetente træfolk. Når dagen i dag er valgt, skyldes det den begrænsede trafik af både gående og kørende i Thisted by. Vi følger bøgen nøje og har andre redskaber at bruge, såsom vanding, hvis dette viser sig nødvendigt. Museumsbøgen er vores fælles levende kulturarv. Den er mejslet ind i vores erindringsgods, og vi glædes over dens første spæde, sarte grønne blade i april og de mange lys i træets krone i december. Vi elsker bøgen og gør alt for at passe godt på den.