Besættelsen i Stenbjerg

Besættelsen i Stenbjerg

Fag: Historie, religion
Klassetrin: mellemtrin/overbygningen
Årstid: Hele året.

Kort om forløbet:
Eleverne skal aktiveres med udgangspunkt i hændelser, som har fundet sted i Stenbjerg. De arbejder med begreberne krig – fred – besættelse og arbejder konkret med en flyverbegravelse (1944)

Formål:
Eleverne skal ved at beskæftige sig med besættelsestidens spor i Stenbjerg få viden om og kendskab til besættelsestidens problematikker og samarbejdspolitikken under krigen.

Sted:
Stenbjerg landingsplads og kirkegården

Forberedelse:
Eleverne skal have læst teksten (bilag 1) og arbejdet med den (bilag 2) inden besøget.
Eleverne arbejder desuden inden besøget med besættelsen, feks kap ”Balance og besættelse” i Jens Aage Poulsens ”HIT med Historien”, Gyldendal 2005 pp 106 – 147, særligt s. 127 og frem.
I ”Ny historie for ottende”, gyldendal uddannelse 2000 pp 76-85 er besættelsestiden også beskrevet.
I danskundervisningen kan de læse ”Den gode soldat” af Viggo F. Møller, der er et sarkastisk/hadefuldt digt fra den danske modstandskamp.

Hvad skal du bruge:
Målebånd/tommestok (til at anlægge flyvergraven), notatblok.
Læreren må sørge for, at baggrundsteksten er til rådighed under besøget – print teksten ud (bilag 1) og laminer den så der er en pr 2 elever.
Teksten findes i en original lidt svær udgave og i en omskrevet lettere læst udgave. Læreren vælger selv sværhedsgraden.

Hvor lang tid tager undervisningen:
Ca. 4 timer

Sådan gør du:
Eleverne besøger kirkegården.

Ved mindestenen over Bernard Sabbath, der står i en samling af gamle gravsten, læser de sammen to og to teksten (bilag 1a eller 1b).

Besvar eller diskuter, hvorfor tyskerne ikke ville have flyveren begravet på kirkegården – hvad kunne der ske ved det (bilag 2)?
Hvorfor ville lokalbefolkningen have ham på kirkegården?
Hvad var tyskerne bange for? Vi er I 1944, og altså hen mod slutningen af en besættelse.

Herefter går børnene til vandet, og etablerer selv en flyvergrav.

Anlæg en flyvergrav (bilag 3):
Eleverne læser, eller læreren fortæller om piloten, der blev begravet på stranden i 1944.
Lav derefter et midlertidigt gravsted for en flyver, der er drevet i land. Brug de forhåndenværende materialer og sørg for, at gravstedet udviser værdighed og respekt for den døde.

Diskutér, hvad det ville være godt der stod på graven? Find en inskription til graven.

Fælles mål2 (uddrag):
Historie, efter 9. klasse:

  •  kende forskellige måder at løse konflikter på i tid og rum og vurdere effekten af forskellige fredsbevarende og konfliktløsende aktiviteter
  • give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier og holdninger kan forklare afgørende begivenheder og samfundsforandringer
  • kunne beskrive forskellige tidsaldres former for magtanvendelse og diskutere begrundelser og konsekvenser
  • kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, hvilke forhold der er ens, hvilke der er forskellige og baggrunden herfor

Forslag til videre arbejde:
Er man af sted i Vestjylland er det oplagt at besøge Hanstholmfæstningen, der på glimrende vis illustrerer mange af 2. Verdenskrigs facetter: http://bunkermuseumhanstholm.dk
I kan også arbejde med undervisningsforløbene ”Englandskrigen i Stenbjerg” og ”Stranding i Stenbjerg”
Litterært passer Viggo F Møller eller Morten Nielsens digte også godt ind i forløbet.

Forfatter: Svend Sørensen
Keywords: Besættelsen, flyverbegravelse, fjendebilleder.

Bilag