Afdelinger

Thisted

Jernbanegade 4
7700 Thisted
T: 97920577
Åbningstid:
Under ombygning. Åbner 2023.

Midt i Thisted, på sydsiden af Store Torv, ligger Thisted Museum, der blev opført i 1924 som privat villa af kaffegrosserer N. L. Spangberg. Efter hans død i 1939 modtog det allerede eksisterende museum huset som testamentarisk gave, og i 1954 blev det forsynet med en tilbygning.

Museet udmærker sig ved en udsøgt samling af oldtidsfund, bl.a. fem af de berømte guldbåde fra Nors og tre kæmpelerkar fra Nørhå. Der er også nyttige oplysninger at hente om flintminerne i Hov. På 1. sal er der udstillinger om købstadens historie med en meget illustrativ model af byen anno 1850. Kælderen rummer interiører fra Thys landbohjem i gamle dage, og i et særudstillingslokale vises skiftende udstillinger.

En aktiv skoletjeneste står til rådighed for skoler og børnehaver, som ønsker undervisning og omvisning. Museumspædagogen kommer også ud på skoler og laver byvandringer og kirkebesøg. I julemåneden er der tradition for julehygge med aktiviteter, der henvender sig til mindre børn.

Mindestuer for skolemanden Christen Kold og digteren J. P. Jacobsen er et særkende for museet. Christen Kold blev født 1816 i et skomagerhjem i Strømgade, hvor der er opsat en mindeplade. Jens Peter Jacobsen blev født 1847 i et lille skipperhus, hvor der nu er lokalhistorisk arkiv.

Christen Kold var uddannet lærer, men betegnede sig selv som folkeoplyser. I den egenskab var han den mest betydningsfulde nyskaber inden for det danske skolevæsen gennem sine højskoler og friskoler. Hans sidste højskole var Dalum ved Odense, hvor han døde i 1870.

Som ung studerede J. P. Jacobsen naturhistorie, og gennem sine oversættelser af Darwins bøger gjorde han danskerne bekendt med udviklingslæren. Sygdom tvang ham imidlertid til at opgive studierne og koncentrere sig om skønlitteraturen, hvor det nye natursyn kom til at præge hans noveller og romanerne Fru Marie Grubbe og Niels Lyhne. Hermed var naturalismen indført i dansk litteratur. Mennesket var ikke længere Guds skaberværk, det var en del af naturen og dermed underlagt tilfældighedens lov. J. P. Jacobsen døde i Thisted 1885 kun 38 år gammel.