En bronzealderbygd

En bronzealderbygd i Thisted

Alle i Thisted kender langhøjen ved det gamle vandtårn, men det er nok de færreste der ved, at der kan findes spor efter et helt bronzealderlandskab i området mellem Tingstrupvej i nord og Dragsbæk Stadion i syd. Ud over langhøjen har der ligget adskillige rundhøje i området, bl.a. hvor Vestre Kirkegård nu ligger. Af disse er Drengshøj for enden af Højvang endnu bevaret som et fredet fortidsminde, men ellers er de fleste høje i området sløjfede.

Det meste er i dag dækket af bebyggelse fra en tid, hvor der ikke systematisk blev foretaget arkæologiske forundersøgelser før et anlægsarbejde gik i gang. Det gør man heldigvis i dag, og i forbindelse med nye anlægsarbejder i 2004 og 2005 er også sporene efter de levendes boliger fra bronzealderen kommet for dagen.

Både ved Drengshøj og 1 km sydligere, ved Landlyst på sydsiden af Hundborgvej lige bagved Dragsbæk Stadion, er der fundet spor efter store huse fra den midterste del af bronzealderen. Ganske vist er alt, hvad der hedder gulvlag og lignende pløjet væk for længst, men ud fra stolpesporene i undergrunden tegner husene sig tydeligt med en bredde på 6 – 7 m og en længde på helt op til 33 m. Både ydervægge, døråbninger og skillevægge kunne stadig ses. Det største af husene ved Landlyst havde ca. 230 m2 under tag og kunne sagtens måle sig med et af nutidens parcelhuse hvad størrelse angår. Bronzealderfolkene måtte dog dele pladsen med dyrene - i østenden sås endnu tydelige spor efter båseskillerummene i stalden.

Det er interessant, at husene ved Drengshøj og Landlyst har fælles træk, som ellers ikke er almindelige. Bl.a. ses begge steder huse med 2 indgange i samme langside, hvilket er sjældent. Er det de samme mennesker, der har boet, først det ene, så det andet sted, eller er det to grupper, som har kommunikeret indbyrdes? Naturvidenskabelige dateringer af husene vil måske kunne give en del af svaret.

 

Der arbejdes på udgravningen ved Drengshøj, der ses i baggrunden.

 

Adskillige interesserede havde fundet vej til et Åbent Hus arrangement på udgravningen ved Drengshøj.

 

Plan over det største af husene ved Landlyst, markeret med rødt. De aflange striber på tværs af væggen i østenden markerer båseskillerummene.

 

Ved Forsand i det sydlige Norge har man også fundet bronzealderhuse med to døre i samme langside. Ét af dem er rekonstrueret og kan give en idé om, hvordan husene i Thisted kan have set ud for ca. 3000 år siden.

 

Også bronzealderfolkene satte antagelig pris på udsigten fra området ved Landlyst.