Nyheder

En_grav_under_udgravning.JPG

Udgravning fra Hanstholm på top 10

16-12-2022

Hvedemarken i Hanstholm – en af museets udgravninger med på Slots-og Kulturstyrelsens top-10 over udgravninger i Danmark.

 

I forbindelse med udgravninger forud Thisted Kommunes planlagte udstykninger på Hvedemarken i Hanstholm er der dukket både bopladser og gravhøje op, så museets arkæologer har haft travlt med udgravninger hen over sommeren.

 

En grav under udgravning. Foto: Museum Thy

 

Som noget helt særligt dukkede der velbevarede rester af fire gravhøje fra bronzealderen op. Med i alt 16 grave der dateres til mellem 1500 f.Kr. og 600 f.Kr. skriver den samlede gruppe af høje et vigtigt nyt kapitel i vores forståelse af bronzealderens liv, vigtigheden af forfædrene i bronzealderens liv og begravelsesskikkene. På billederne og filmen her ser i den bedst bevarede gravhøj og nogle af de fine stenkister de gravlagte lå i. 

 

Fremrensning af skelet. Arkæologen bærer handsker og mundbind for ikke at forurene prøverne. Foto: Museum Thy

 

Et skelet fuldt fremrenset. Foto: Museum Thy.

 

Men hvordan er begravelserne så med til at fortælle om livet i bronzealderen? På grund af kridtundergrunden og de kridtbleger som dannede gravenes sider og låg, er der velbevarede knogler i de fleste af gravene. Med udviklingen af nye teknikker er velbevarede knogler blevet helt unikke kilder til de forhistoriske menneskers liv. De kan fortælle om hvad den gravlagte spiste, hvor den gravlagte er vokset op, og gennem DNA-analyser kan de fortælle om de gravlagte er i familie med hinanden. Og på gravningen i Hanstholm har vi hele 16 grave fra det samme lokalsamfund fordelt over 900 år! 

 

Høj med velbevaret stenkreds i fugleperspektiv. Foto: Museum Thy

Armbånd fra ældre bronzealder. Foto: Museum Thy