Nyheder

Guldbaadene.png

Indkaldelse til generalforsamling

04-11-2022

Til Venner af Museum Thy.

 

Generalforsamling i foreningen ”Venner af Museum Thy” afholdes den 21. november kl. 19.00

i Museum Thys bygning, Jernbanegade 6, Thisted.

 

Dagsorden i flg. vedtægter:

 

1: Valg af dirigent.

2: Formanden aflægger beretning.

3: Regnskab ved museets leder.

4: Fastsættelse af kontingent.

5: Indkomne forslag (skal være modtaget af museet senest 8 dage forud)

6: Eventuelt.

 

 

Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Charlotte Bøje Andersen orientere om arbejdet med Nyt Thisted Museum.

 

Foreningen er vært ved en kop kaffe.

 

Med venlig hilsen

 

Poul Hvass Hansen

Formand.

 

 

Foreningens vedtægter