Nyheder

Thisted_Museum_s12_LOOP_rendering.jpg

Pressemeddelelse: Nyt Thisted Museum

23-06-2020

Thisted den 23. juni 2020

PRESSEMEDDELELSE

NYT THISTED MUSEUM – BYGNINGSRENOVERING OG ETABLERING AF UDSTILLINGER

Generøs donation fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond sikrer, at der kan skabes et Nyt Thisted Museum.

Det er med stor glæde, at Museum Thy kan offentliggøre, at Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har bevilget 32 millioner kroner til renovering af bygningerne på Jernbanegade 11-15 samt indretning af helt nye udstillinger om Thy’s kulturhistorie. Fondet har tidligere finansieret museets køb af bygningerne, og den samlede donation beløber sig således til i alt 44,5 millioner kroner.

Museets leder Jytte Nielsen udtrykker begejstret, at ”det er utrolig glædeligt, at vi nu kan realisere drømmen om en tidssvarende formidling af vores fantastiske kulturarv. Det er med en stor taknemmelighed over for fondet, at vi kan få visionerne om et nyt museum til at blive til virkelighed, og både jeg og museets medarbejdere ser frem til den proces, der nu går i gang”.

I Nyt Thisted Museum vil man opleve et hus, der fortæller de gode historier om Thy - de mange år og de store linjer - og om områdets kontakter med den vide verden fra de første stenalderfolk til nutidens iværksætterkultur. Museets samlinger rummer mere end 100.000 genstande, som med stor autenticitet afspejler livet på denne egn. Med det nye museum skal der netop sættes fokus på genstandenes fortællinger, som ved hjælp af moderne formidlingsformer vil gøre museets brugere kloge på Thy og thyboerne.

På Nyt Thisted Museum vil man kunne opleve det klassiske provinsmuseum i en opdateret version, hvor formidlingen bringer de stedbundne historier i spil og kobler de udstillede objekter til det storslåede kulturlandskab, egnen også er kendt for. Der skal således være en rød tråd mellem udstillingens bronzealdersværd og gravhøjene, mellem fortællingen om købstaden Thisted og det fysiske byrum, for blot at fremhæve et par eksempler.

Bygningerne i Jernbanegade, der senest husede bl.a. Global Wind Power, blev i 2018 erhvervet til museet med midler fra fondet, og det bliver nu muligt at skabe museumsaktiviteter på begge sider af gaden, da Jernbanegade 4 og 6 også fortsat vil huse såvel formidling og arrangementer som personalefaciliteter.

Det nye museum bliver et levende hus i byen, og alene den nye adgang fra gadeplan vil gøre det langt mere indbydende at lægge sin vej ind om museet. Der er tænkt en dynamik ind i udstillingerne, som sikrer aktualitet i formidlingen, og mange tiltag vil blive udviklet i dialog med forskellige brugergrupper. Ligeledes bliver der formidable muligheder for skoletjenestens tilbud til børn, da der planlægges værkstedsfaciliteter og uderum i den fine gårdhave bag huset.

Bestyrelsesformand Niels Peter Louis-Hansen og fondsdirektør Christine Wiberg-Lyng udtaler: ”Det er med stor glæde, at Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på denne måde kan bidrage til, at Thisted som by og Thy som landsdel får et revitaliseret kulturhistorisk samlingspunkt. Museum Thy bærer allerede præg af høj faglighed og enestående arkæologiske samlinger. Med den økonomiske saltvandsindsprøjtning får museet mulighed for at formidle fascinerende fortællinger om egnens og byens udvikling fra oldtiden og frem til i dag. Og dette vil ske i nye fysiske rammer, som vi håber kan appellere til såvel eksisterende brugere som til helt nye målgrupper fra lokalområdet, Danmark og verden omkring os.”

Museets bestyrelsesformand Poul Hvass Hansen udtrykker også glæde over, at det store projekt omkring Nyt Thisted Museum nu er fuldt finansieret med midlerne fra fondet og Thisted Kommunes tilsagn om støtte på 5 millioner kroner. Han lægger vægt på den anerkendelse, der ligger i fondens donation og understreger vigtigheden af, at der også fremadrettet formidles kulturhistorie i Thy på et højt niveau. Poul Hvass Hansen glæder sig meget til at se det endelige resultat.

Museet har i samarbejde med en udstillingsrådgiver og en arkitekt skitseret en plan for huset og de nye udstillinger, og vi forventer i foråret 2022(seneste estimat er en åbning i 2023, red.) at kunne byde de første gæster inden for i et museum, der med udvalgte nedslagspunkter og appel til nutidens publikum fortæller om de kræfter, der har drevet udviklingen, og de mange kontakter og møder, som har betinget udviklingen af netop dette område.

 

 

For yderligere information kan nedenstående kontaktes:

 

Jytte Nielsen

Museumsleder Museum Thy

Mobil 25213437

 

Poul Hvass Hansen

Bestyrelsesformand Museum Thy

Mobil 24819192

 

Illustrationer fra fondsansøgningen v. LOOP architects og JAC Studios.