Nyheder

faellesskab_i_forandring.jpg

PhD-afhandling om Indre Mission

28-09-2018

Fredag d. 14. september forsvarede Michael Riber Jørgensen sin PhD-afhandling ved Aalborg Universitet.

PhD-afhandlingen har titlen: "Fællesskab i forandring. Indre Mission, identitet og interaktion - set fra Thy"

Indre Mission har på godt og ondt sat sit præg på det danske samfund. Det er et trosfællesskab, som indadtil har et stærkt sammenhold, men som udefra kan virke lukket. Selv om man har oplevet en stor tilbagegang siden midten af 1900-tallet, vækker navnet stadig genklang hos mange, og forestillingerne lever videre i den kollektive bevidsthed. Det samme gør stereotyperne – men missionen er mere end Fiskerne og Faster Anna fra Matador.

Afhandlingen undersøger Indre Missions nyere historie fra to sider. Dels den identitet, som konstrueres inden for fællesskabet, og som giver det sammenhængskraft. Og dels interaktionen med det omgivende samfund – med den indbyrdes påvirkning og de potentielle konflikter, det medfører.

Resultaterne viser, at bevægelsen ganske vist ikke har den samme volumen som for et par generationer siden, men at den alligevel fortsat lever. Som alle andre fællesskaber udvikler Indre Mission sig konstant. Dette er et forsøg på at beskrive den udvikling både indefra og udefra, og måske give et lidt mere nuanceret billede af et fællesskab i forandring.

Projektet og er samfinansieret af Museum Thy og Aalborg Universitet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Stort tillykke til Michael med den nye titel og med afslutningen af projektet!

Afhandlingen kan læses her:

Fællesskab i forandring