Nyheder

Ellen_og_Christina_031220_2.jpg

Ny bog om Lild Strand

08-12-2020

Ny bog om Lild Strand

 

Museum Thy udgiver ny bog om livet i Lild Strand fra 1940’erne og frem. Bogen er blevet til som et borgerinddragende projekt mellem Museum Thy og Hawboernes Forening i Lild Strand.

I 2019 gennemførte Museum Thy en undersøgelse i Lild Strand med fokus på at indsamle materiale fra ”Mands Minde”, altså så langt tilbage, som nogen kan huske. Formålet var dels at dokumentere Lild Strands nyere historie, dels at dele erindringerne om livet på stedet. Arbejdet bestod blandt andet i indsamling af interviews samt fotografier og genstande fra Lild Strand, ligesom der blev arrangeret fortællerværksted og historiske vandringer, hvor lokale kunne byde ind med viden og fortællinger fra Lild Strand. Den lokale befolkning har på denne måde været med til at skrive deres egen historie, og de har videregivet erindringer om deres barndom, ungdom og voksenliv og det stærke fællesskab i fiskerlejet.

Lild Strand var i efterkrigsårene en driftig lille by med både skole, købmand og mange arbejdspladser. I 1967 fiskede 17 både herfra, og byen var hjemby for 180 indbyggere. I 1970 ødelagde en stormflod stranden og satte dermed en stopper for fiskeriet med flere fraflytninger til følge. I 1980’erne og frem til årtusindeskiftet blev der igen fisket fra Lild Strand, men i dag er der kun en smule erhvervsfiskeri fra stranden. Man må derfor gå nye veje for at bevare liv i fiskerlejet, og der arrangeres i løbet af året aktiviteter for både sommerhusgæster og lokale. Ligeledes ses kulturarven som et aktiv i byens fremtidige udvikling, hvilket bogudgivelsen også er et resultat af.

Bogen med titlen ”Lild Strand i Mands Minde – fortællinger fra et fiskerleje”, er udgivet af Museum Thy med støtte fra Kulturudvalget i Thisted Kommune og Hawboernes Forening i Lild Strand. Det er en flot og appetitlig bog, der gennem fotografier, fortællinger, genstande og sange giver et indblik i, hvordan livet har udfoldet sig i et nordvestjysk fiskerleje i anden halvdel af det tyvende århundrede. Christina Gjørup Madsbøll, der er antropolog og historiker og til dagligt arbejder med nyere tid på Museum Thy, har skrevet bogen og udført det feltarbejde, der ligger til grund for udgivelsen.

Bogen udkommer den 3. december, og vil kunne købes på Thisted Museum, hos boghandleren samt i enkelte butikker på Hannæs og i Hanherred. Pris 150 kroner.

 

For yderligere informationer, kontakt:

Christina Gjørup Madsbøll, Museum Thy – christina@museumthy.dk, 29920409

eller

Museumsleder Jytte Nielsen, Museum Thy – jytte@museumthy.dk 97920577