Nyheder

jul_i_thy_2021_indbydelse2.JPG

Nye udgivelser

26-10-2021

Historisk Årbog er på gaden med masser af læsestof

Nu er Historisk Årbog Thy 2021 udkommet. Det skete i forlængelse af generalforsamlingen 22. november i Historisk Samfund Thy, der blev stiftet 1903, og som siden 1906 har udgivet årbogen. Redaktionen har i år bestået af Hans Peter Kragh, Michael Riber Jørgensen, Jytte Nielsen, Svend Sørensen, Jens Andersen og Villy Dall.

Årbogens 164 sider indeholder 20 længere eller kortere artikler foruden beretninger og referater fra Historisk Samfund samt en oversigt over lokalhistorisk litteratur fra det seneste år. Så der er masser af læsestof til de lange vinteraftener.

I år kan de fleste emner dateres til 1900-tallet, enkelte dog til 1800-tallet, og så er der et arkæologisk fund fra middelalderen, mens et etnobotanisk projekt dækker over flere århundreder.

Fra indholdet kan nævnes:

2021 markerer 100-året for udsendelsen af thyboen F. C. Carstensen (1866-1949) som vicepostgeneraldirektør i Siam (nu: Thailand). Forinden havde han i 14-15 år været postmester på Sankt Thomas i Dansk Vestindien.

Danmarks første kvindelige privatdetektiv var Martha Nielsen (1864-1940), som var født i Tingstrup, og som 1886 rejste til København. Her giftede hun sig, men lod sig senere skille, og måske var det årsagen til, at hendes detektivbureau senere specialiserede sig i utroskab og brudte ægteskaber.

Igennem de senere år har Museum Thy været involveret i et etnobotanisk forskningsprojekt, som lokalt har titlen ”Smagen af Thy”. Det førte i sommer til en udstilling på Vorupør Museum med samme titel. Forud var der allerede et stort materiale, som tidligere er indsamlet af museet ved etnolog Mie Buus.

5.-12. marts 1911 strømmede thyboer og folk fra de nærmeste egne til Hotel Aalborg i Thisted, hvor man i tre sale befandt sig i et fremmedartet landskab. Det var en stor ydre mission-vandreudstilling, som alene i Thisted solgte 15.000 enkeltbilletter, og hvor man bl.a. kunne se danske missionærer klædt ud som lokalbefolkningen derude på missionsmarkerne i Asien.

Ved en større forundersøgelse i efteråret 2019 ved Oddershedegård i Skovsted forud for råstofudvinding på stedet opdagede museets arkæologer et hidtil ukendt voldsted fra middelalderen. Det blev så udgravet 2020-21, og her afdækkede man et forsvarsanlæg fra 1100-1300-tallet med voldgrav og en motte (høj), der var fuldstændig udjævnet i 1800-tallet.

1972 indsamlede den britiske journalist Richard Colliers oplysninger om og beretninger fra ofre for den spanske syge 1918-20 over hele verden. Blandt de danskere, der bidrog, var Olga Pedersen fra Fårevejle, som med pigenavnet Larsen lå syg på en gård ved Sjørring fra december 1918 til marts 1919. Årbogen bringer både et brev fra hende og Colliers danske assistents interview med hende som dokumentation.

En af de thyboer, som rejste ud og blev berømt samt fik samfundsbetydning, var småkårslandbosønnen Niels Andersen (1837-1911) fra Ydby. Han blev storentreprenør, ikke mindst jernbanebygger – også i Sverige, og senere højrepolitiker og formand for Dansk Arbejdsgiverforening. Det var med hans fyldepen, han selv og modparten fra arbejdersiden underskrev Septemberforliget 1899 – også kendt som grundloven for ”den danske model”.

At thyboerne var kongetro og dermed konservativt sindede borgere, som meget længe valgte højrefolk til rigsdagen, er velkendt blandt alle, der har studeret lokalhistorien. 1882 kom Thybanen, som blev indviet med besøg af kongefamilien i maj. Alt godt så længe, og den lokale Thisted Amtsavis arbejdede hårdt på at fastholde dette billede af thyboerne. Men 2. oktober samme år udkom den første venstreavis i byen, Thisted Amts Tidende, som senere kom til at hedde Thisted Dagblad. Amtsavisen lukkede 1960, og dagbladet er nu omdøbt til Nordjyske Stiftstidende Thy-Mors.

Et maleri fra Skagen af Anna Ancher viser Kristine Thagaard (1863-1935). Hun var født Jørgensen i Stenbjerg og giftede sig første gang 1884 med fisker Erik Christensen, men allerede året efter blev hun enke ved en drukneulykke. Endnu et år senere strandede det engelske dampskib ”La Plata” ud for Stenbjerg, og opgaven med bjergningen blev overladt til et firma fra Højen ved Skagen. Derfor mødte Kristine dykkeren Laurits Thagaard, som hun giftede sig med og fulgte med ham hjem til gården i Østerby.

På den nuværende adresse Julius Poulsens Vej 1 i Nr. Vorupør byggede man 1900 det karakteristiske hus med tårnet, som kaldes ”Deodata” – altså ”Guds gave” – til strandfogedfamilien. Tårnet kom dog først til 1914 og kostede 800 kr., og i det hele taget byggede strandfoged Jens Poulsen Munch (1849-1934) om flere gange.

1950 kom læge S. E. Mikaelsen (1914-99) direkte fra en gerning som lægemissionær i Kina via Københavns Hovedbanegård til Thisted, hvor han købte Læge Wesths praksis oven på Løveapoteket. Mikaelsen havde dog været i Thisted tidligere som reservelæge på sygehus 1940-42. Praksisen solgte han 1979 til svigersønnen Holger Juul Sørensen. I artiklen fortæller sønnen, ambassadør Laurids Mikaelsen, der blev født 1948 i Jiujiang, lige før familien måtte flygte for kommunisterne.

Der er også tale om personlige erindringer i den artikel, hvor Verner Worm, der er professor ved CBS i København, fortæller om sin barndom og opvækst 1954-93 i forældrene Anna og Hans Worms gartneri i Skjoldborg, som de drev 1946-97.

2021 markerer 150-året for Thisted-lægen P. W. Heibergs tilbagekomst til byen fra en længere rejse til USA, hvor han så proklamerede, at nu havde han lært ”betydningen af at vaske sig”. Udtalelsen sættes ind i en dansk og international kontekst om kirurggerningens udvikling fra antiseptik til aseptik.

Med udgangspunkt i salget i september 2021 på Bruun Rasmussens Auktioner i København af det lydbånd, bl.a. Karsten Højen fra Skovsgård optog med John Lennon ved det verdensberømte pressemøde 5. januar 1970 på NEC i Skyum, fortæller Else Bisgaard, dengang en knap 10-årig pige fra den nærliggende Bisgård, om tiden og stemningen – og, ja, måske mødte hun en aften i januar 1970 John Lennon …

Om morgenen 23. oktober 1942 bragede en skudsalve i Hanstholm. Der var tale om en henrettelse af den 24-årige tyske soldat Kurt Schinek (født 1918 i Hamburg) for at desertere fra tjenesten. I artiklen fortælles den unge tyskers historie. Hans far var jøde, hans mor luthersk-protestantisk, og selv blev han døbt, og man ved faktisk ikke, om den nazistiske jødepolitik havde betydning for ham. Han havde i hvert fald 1930-33 været medlem af Hitler-Jugend.

 

Maleren Hugo Larsen besøgte et par år Dansk Vestindien og malede 1905 dette billede af postmester F. C. Carstensens yngste datter Ruth med den sorte nanny. Foto: Museet for Søfart.

 

Den sidste annonce, bragt i dagbladet Politiken 5. marts 1940, for Fru Martha Nielsen – Danmarks første kvindelige privatdetektik. Fra årbogen

 

Tranebærvej i Nr. Vorupør vidner om, at bærrene stadig har en plads i vor fælles bevidsthed, og flere veje og steder på Thys kyst har navn efter ”Smagen af Thy”. Foto: Christina Gjørup Madsbøll/Museum Thy

 

Det reviderede program for ydre missions-udstillingen på Hotel Aalborg i Thisted 5.-12. mart 1911 – en udstilling, hvortil der blev solgt 15.000 enkeltbilletter. Fra årbogen

 

Dronefoto og et rekonstruktionsforslag for voldstedet ved Oddershedegård i Hillerslev – set fra nordvest. I baggrunden Lønnerup Fjord, Hov Dås og Skarreklit. Også røgmeddelelsen fra Skarreborg på Nordmors er rekonstrueret. Dronefoto: Allan Ekström/Museum Thy. Streg: Jakob Westermann/Museum Thy

 

Omtalen i Thisted Dagblad 10. april 1972 af den britiske journalist og forfatter Richard Colliers indsamlingsprojekt for beretninger om den spanske syges hærgen 1918-20. Fra avissiden

 

Mindestenen i Ydby Plantage, rejst 1903 af borgere i Ydby, i taknemmelighed over bysbarnet Niels Andersens gave til hjemegnen, Ydby Kommuneplantage. Han blev storentreprenør, jernbanebyggeri, arbejdsgiverforeningsformand og højrepolitiker. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

 

Kristine Thagaard i Østerby i Skagen blev malet af Anna Ancher. Hun var født i Stenbjerg i Thy og en af undtagelserne fra, at stenbjergborgerne i 1800-tallet giftede sig med enten et bysbarn eller én fra Vorupør. Fra årbogen

 

”Deodata” eller ”Huset med tårnet” blev bygget 1900 til strandfogedfamilien i Vorupør. Tårnet blev dog først tilføjet 1914. Foto: Jimmy Munk Larsen/Museum Thy

 

Lægefamilien Mikaelsen i Thisted, hvor S. L. Mikaelsen havde praksis 1950-79. Familien kom til Thisted direkte fra en tilværelse som lægemissionærfamilien i Kina, hvor de var flygtet for den kommunistiske oprørshær via forskellige byer til Hong Kong og så altså København Hovedbanegård. Fra årbogen

 

Skjoldborg-gartneren Hans Worm i en tilkøbt skov i Kallerup. Hans søn Verner Worm fortæller om sin barndom og opvækst i gartneriet i Skjoldborg. Fra årbogen

 

Buste af overlæge P. W. Heiberg foran sygehuset i Viborg. Før han kom til Viborg 1879 var han både praktiserende læge fra 1868 og fra 1874 distriktslæge i Thisted. Efter et længere ophold i USA 1871 vendte han tilbage til Thy og proklamerede, at nu havde han lært ”betydningen af at vaske sig”. Foto: Villy Dall/Museum Thy (Vi beklager det forvrængede billede, red)

Skiltet ved indkørslen fra Skyumvej til New Experimental College (NEC) eller Æ Verdensuniversitet, som 1970 fik besøg af Yoko Ono og John Lennon. Måske traf den snart 10-årige Else fra Bisgård ham dér en vinteraften. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

 

Soldater fra Kurt Schineks batteri i Hanstholm i vinteren 1941-42. Selv er han formentlig ikke med på billedet. Men 23. oktober 1942 blev han i fæstningen henrettet for at have deserteret. Foto: Bunkermuseum Hanstholm

 

Jul i Thy er snart på gaden med nyt om gammelt

 

Torsdag 28. oktober udkommer 2021-udgaven, som er 91. årgang, af hæftet Jul i Thy, der nu udgives af Museum Thy.

 

På de 90 sider er der læse- og billedstof fra hele Thy, og som traditionen er, er der en god blanding af personlige erindringer og historiske tilbageblik, rigt illustreret. I år er der mindeord om nu afdøde redaktionschef Jørgen Miltersen, der i 33 år var redaktør og medudgiver af julehæftet, og som i øvrigt gennem 70 år havde en aktiv karriere som journalist samt i en lang række lokalhistoriske bestyrelser, ofte som formand. Også andre kulturelle foreninger nød godt af hans interesse og arbejdsevne.

 

To døtre fortæller om deres stærke mor, der tidligt blev enke i Thisted. En lærer husker, hvordan det var, da hun 1960 var ”på græs” fra seminariet på Skinnerup Skole. To tidligere kommunalpolitikere Erik Holm (Thylisten) og Børge Hornstrup (K) har samlet anekdoter om deres nu afdøde tidligere kollega Georg Langkjer (K og senere FRP), som var præst i Hunstrup-Østerild og provst i Thisted. Der er mere nyt om Koldby-lægen Kaj Haslund og hans kunstmalerfar. Jens Filip Jensen, Øsløs, fortæller om sin tipoldefar, Niels Bertelsen Vigh, Øster Vandet. Teaterinstruktør Jakob Oschlag boede 20 år i Hørdum og satte sit præg på egnens kulturliv i en grad, så han fik kommunens kulturpris. Han bor nu i Næstved, men fortæller i et afskedsinterview om sin baggrund og sit værdisæt.

 

Den socialdemokratiske presse i Thisted er tidligere beskrevet i Historisk Årbog, men nu fortæller Flemming Skipper i årets Jul i Thy om en særlig annoncekampagne for mirakelmedicin, mens Klaus Madsen har besøgt en af de minkavlere, der under coronaen måtte aflive sine dyr og finde sig en ny beskæftigelse. En bryllupsgave er gået i arv – som bryllupsgave, og så er der en fortælling om en københavnerpige, der kom til Hannæs og blev her på egnen. Poul Bjerregaard er en af egnens nu nok mest glemte malere, og fotografen Jens Chr. Jensen er nok også glemt, men det er de fotografier, han tog i årene 1920-32, ikke – de fremgår, ofte uden fotografnavn, i bøger om og andre beskrivelser af kystfiskeri, redningsvæsen og vestkysthavnen ved Hansted.

 

Endelig er der barndomserindringer fra Vilsund, ”nyt” fra de gamle aviser, en quiz og fotografier fra de gamle albummer – nogle sat sammen med helt ny optagelser af de samme lokaliteter.

 

 

Jørgen Miltersen arbejdede som journalist i Thy gennem 70 år. Dertil var han engageret i amatørteater, nordisk samarbejde og musiklivet samt ikke mindst det lokalhistoriske arbejde. Her ses han i sit arbejdsværelse på gården i Tved. Foto: Klaus Madsen

 

Georg Langkjer var 1945-84 sognepræst i Hunstrup-Østerild og fra 1971 tillige provst i Thisted Provsti. Dertil var han kommunalpolitiker 1966-85, først som sognerådsformand i Hunstrup-Østerild og siden som byrådsmedlem og bl.a. viceborgmester i Thisted Kommune. Her ses han, i midten, som provst 1973 efter indsættelsen af Bent Feldbæk Nielsen, yderst til højre, som sognepræst i Snedsted. Yderst til venstre ses sognepræst Thomas Graversen, Skjoldborg-Kallerup. Mellem Graversen og Langkjer ses Annelise Langkjer, og mellem Langkjer og Feldbæk ses Kirsten Feldbæk Nielsen.  Foto: Tage Jensen/Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

 

Sceneinstruktør Jakob Oschlag er nu flyttet til Næstved fra Thy. Han begyndte sit kulturarbejde i Thy med fyrspillet 1999, og i februar 2000 købte han hus i Hørdum. Udover at instruere for Fyrspillene i Sydthy har han igangsat Landsbyteatret, Hørdum Kulturlandsby og Thy Folkemusik. Og den indsats indbragte ham 2013 Thisted Kommunes Kulturpris. Foto: Klaus Madsen

 

Kunstmaler Poul Bjerregaard og hans familie boede i Thisted 1967-71. Han var først uddannet automekaniker og siden farvehandler. Hans kone Gunhild var farmaceut og ansat på Svane Apotek. Foto affotograferet fra Ringkjøbing Amts Dagblad 1979.

 

Fotograf Jens Chr. Jensen var født i Vangså 1893 og døde allerede 1934 af tuberkulose. Han efterlod sig en skatkiste af et fotografisk testamente fra årene 1920-32. Hans billeder ses ofte i bøger og andre omtaler af kystfiskeri, redningsvæsen og ønsket om en vestkysthavn – mange gange uden kreditering: Foto: Jens Chr. Jensen