Nyheder

jul_i_thy_2021_indbydelse2.JPG

Jul i Thy 2021

26-10-2021

Jul i Thy er snart på gaden med nyt om gammelt

 

Torsdag 28. oktober udkommer 2021-udgaven, som er 91. årgang, af hæftet Jul i Thy, der nu udgives af Museum Thy.

 

På de 90 sider er der læse- og billedstof fra hele Thy, og som traditionen er, er der en god blanding af personlige erindringer og historiske tilbageblik, rigt illustreret. I år er der mindeord om nu afdøde redaktionschef Jørgen Miltersen, der i 33 år var redaktør og medudgiver af julehæftet, og som i øvrigt gennem 70 år havde en aktiv karriere som journalist samt i en lang række lokalhistoriske bestyrelser, ofte som formand. Også andre kulturelle foreninger nød godt af hans interesse og arbejdsevne.

 

To døtre fortæller om deres stærke mor, der tidligt blev enke i Thisted. En lærer husker, hvordan det var, da hun 1960 var ”på græs” fra seminariet på Skinnerup Skole. To tidligere kommunalpolitikere Erik Holm (Thylisten) og Børge Hornstrup (K) har samlet anekdoter om deres nu afdøde tidligere kollega Georg Langkjer (K og senere FRP), som var præst i Hunstrup-Østerild og provst i Thisted. Der er mere nyt om Koldby-lægen Kaj Haslund og hans kunstmalerfar. Jens Filip Jensen, Øsløs, fortæller om sin tipoldefar, Niels Bertelsen Vigh, Øster Vandet. Teaterinstruktør Jakob Oschlag boede 20 år i Hørdum og satte sit præg på egnens kulturliv i en grad, så han fik kommunens kulturpris. Han bor nu i Næstved, men fortæller i et afskedsinterview om sin baggrund og sit værdisæt.

 

Den socialdemokratiske presse i Thisted er tidligere beskrevet i Historisk Årbog, men nu fortæller Flemming Skipper i årets Jul i Thy om en særlig annoncekampagne for mirakelmedicin, mens Klaus Madsen har besøgt en af de minkavlere, der under coronaen måtte aflive sine dyr og finde sig en ny beskæftigelse. En bryllupsgave er gået i arv – som bryllupsgave, og så er der en fortælling om en københavnerpige, der kom til Hannæs og blev her på egnen. Poul Bjerregaard er en af egnens nu nok mest glemte malere, og fotografen Jens Chr. Jensen er nok også glemt, men det er de fotografier, han tog i årene 1920-32, ikke – de fremgår, ofte uden fotografnavn, i bøger om og andre beskrivelser af kystfiskeri, redningsvæsen og vestkysthavnen ved Hansted.

 

Endelig er der barndomserindringer fra Vilsund, ”nyt” fra de gamle aviser, en quiz og fotografier fra de gamle albummer – nogle sat sammen med helt ny optagelser af de samme lokaliteter.

 

 

Jørgen Miltersen arbejdede som journalist i Thy gennem 70 år. Dertil var han engageret i amatørteater, nordisk samarbejde og musiklivet samt ikke mindst det lokalhistoriske arbejde. Her ses han i sit arbejdsværelse på gården i Tved. Foto: Klaus Madsen

 

Georg Langkjer var 1945-84 sognepræst i Hunstrup-Østerild og fra 1971 tillige provst i Thisted Provsti. Dertil var han kommunalpolitiker 1966-85, først som sognerådsformand i Hunstrup-Østerild og siden som byrådsmedlem og bl.a. viceborgmester i Thisted Kommune. Her ses han, i midten, som provst 1973 efter indsættelsen af Bent Feldbæk Nielsen, yderst til højre, som sognepræst i Snedsted. Yderst til venstre ses sognepræst Thomas Graversen, Skjoldborg-Kallerup. Mellem Graversen og Langkjer ses Annelise Langkjer, og mellem Langkjer og Feldbæk ses Kirsten Feldbæk Nielsen.  Foto: Tage Jensen/Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

 

Sceneinstruktør Jakob Oschlag er nu flyttet til Næstved fra Thy. Han begyndte sit kulturarbejde i Thy med fyrspillet 1999, og i februar 2000 købte han hus i Hørdum. Udover at instruere for Fyrspillene i Sydthy har han igangsat Landsbyteatret, Hørdum Kulturlandsby og Thy Folkemusik. Og den indsats indbragte ham 2013 Thisted Kommunes Kulturpris. Foto: Klaus Madsen

 

Kunstmaler Poul Bjerregaard og hans familie boede i Thisted 1967-71. Han var først uddannet automekaniker og siden farvehandler. Hans kone Gunhild var farmaceut og ansat på Svane Apotek. Foto affotograferet fra Ringkjøbing Amts Dagblad 1979.

 

Fotograf Jens Chr. Jensen var født i Vangså 1893 og døde allerede 1934 af tuberkulose. Han efterlod sig en skatkiste af et fotografisk testamente fra årene 1920-32. Hans billeder ses ofte i bøger og andre omtaler af kystfiskeri, redningsvæsen og ønsket om en vestkysthavn – mange gange uden kreditering: Foto: Jens Chr. Jensen