Nyheder

IMG_3223.JPG

Generalforsamling

09-11-2021

Indkaldelse til generalforsamling

 

Generalforsamling i foreningen ”Venner af Museum Thy”  afholdes den 25. november kl. 19 i Museum Thys bygning,  Jernbanegade 6, Thisted.

 

Dagsorden i flg. vedtægter:

 

1: Valg af dirigent.

2: Formanden aflægger beretning.

3: Regnskab ved museets leder.

4: Fastsættelse af kontingent.

5: Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.

6: Valg af 2 suppleanter.

7: Indkomne forslag (skal være modtaget af museet senest 8 dage forud)

8: Eventuelt.

 

Efter generalforsamlinger vil medarbejdere ved Museum Thy fortælle om Nyt Thisted Museum, magasinflytning og løst og fast fra arbejdsmarken.

 

Foreningen er vært ved en kop kaffe.