Nyheder

logosquare.jpg

Generalforsamling 2019: Venner af Museum Thy

28-10-2019

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Venner af Museum Thy.

 

Generalforsamlingen holdes d. 27/11 kl 19 i Jernbanegade 4, skolestuen.

 

Dagsordenen jf. vedtægterne: 

  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning
  3. regnskab
  4. fastsættelse af kontingent
  5. valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
  6. valg af 2 suppleanter
  7. indkomne forslag ( skal være modtaget af museet senest 8 dage forud )
  8. eventuelt.

 

Generalforsamlingen annonceres IKKE i dagspressen, men gennem foreningens nyhedsbrev samt på Museum Thys hjemmeside. Dertil kontaktes de medlemmer, hvis mail-adresser haves. Hvis du ikke har tilmeldt din mail-adresse, så kan det gøres på butik@museumthy.dk, hvor Trine vil tage hånd om sagen.

 

Foreningen Venner af Museum Thys vedtægter kan findes her: Vedtægter

 

Efter generalforsamlingen vil formidlingsinspektør, Charlotte Boje H. Andersen, fortælle om blandt andet særudstillingen Ting fra THY.