Nyheder

thistedmuseum11.jpg

Generalforsamling

14-11-2023

Generalforsamling i foreningen ”Venner af Museum Thy” afholdes torsdag den 30. november 2023 kl. 19.00  i Museum Thys bygning, Jernbanegade 6, Thisted.

Dagsorden i flg. vedtægter:

1: Valg af dirigent.
2: Formanden aflægger beretning.
3: Regnskab ved museets leder.
4: Fastsættelse af kontingent.
5: Indkomne forslag (skal være modtaget af museet senest 8 dage forud)
6: Eventuelt.

Foreningen er vært ved en kop kaffe.