Nyheder

04-23_Fortidsmindedag_Galgebakke_Hassing_(2).JPG

Fortidsmindeweekenden

24-03-2022

Fortidsmindeweekend i Thy

 

Den traditionelle, nationale Fortidsmindedag er i år udvidet til at foregå over to dage, nemlig den 23. og den 24. april. Fortidsmindedagen har til formål at sætte fokus på de mange fantastiske, fredede fortidsminder over hele landet. Fortidsminderne er en vigtig nøgle til forståelsen af kulturlandskabet og de mange historiske lag i vores omgivelser, og det er vigtigt at vi passer godt på denne arv. Jo flere, der kender til fortidsminderne, jo bedre passes der på dem.

Museum Thy har planlagt to arrangementer, i hhv. den nordlige og den sydlige del af Thisted Kommune.

 

Lørdag den 23. april besøger vi Høbjerg ved Højstrup mellem Vesløs og Frøstrup. Her vil arkæolog Sine Toft Jensen tage deltagerne med på gåtur til et højdedrag med gravhøje og en langdysse. Herfra er der en storslået udsigt over Tømmerby Fjord og det omgivende landskab. Arealet ligger i en vildtindhegning og er normalt lukket for adgang, så på denne dag får man en unik mulighed for at se landskabet fra en ny vinkel, samtidig med at man får en spændende fortælling om fortidsminderne. Efterfølgende kører vi til Skåruphøje, der er en samling gravhøje fra bronzealderen.

Turen foregår i kuperet terræn og ikke egnet for gangbesværede.

 

Mødested: Højbjergvej 7, 7742 Frøstrup. Parkering på gårdspladsen.

Tid: Lørdag den 23. april kl. 14.00

Medbring evt. kaffekurven.

Tilmelding til 97920577 senest 19/4

 

 

Søndag den 24. april besøger vi Galgebakken ved Hassing. På et højdedrag midt i Sydthy ligger en samling gravhøje fra bronzealderen, og herfra kan man se vidt omkring. Vi går en tur rundt i området, og formidlingsinspektør Charlotte Boje H. Andersen fortæller om gravhøjene og om Galgebakkens nyere historie som det sted, man straffede kriminelle handlinger.

 

Mødested: Lindagergårdvej 2 (sidevej til Galgebakkevej syd for Hassing), 7755 Bedsted.

Tid: Søndag den 24. april kl. 14.00

Medbring evt. kaffekurven.

Tilmelding til 97920577 senest 19/4

 

 

For yderligere oplysninger:

Charlotte Boje H. Andersen

MuseumThy_logo_2014_4f

Museum Thy, Jernbanegade 4, 7700 Thisted

tlf.: 21388366

mail: charlotte@museumthy.dk