Nyheder

Danefae-A3.jpg

DANEFÆ - FOLK & FÆ

08-06-2020

Detektorfolkene i Thy og på Mors er dygtige og indleverer ofte metalfund til Museum Thy. Her sorteres, nummereres og dokumenteres genstandene, og de fund, der vurderes at være muligt danefæ, sendes til Nationalmuseet; resten indgår i Museum Thy’s samling. Vi har udvalgt en række genstande, som vi viser frem i en særudstilling på Thisted Museum. Det er umiddelbart den eneste chance vi har for at udstille fundene, inden de sendes til København.

I løbet af 2019 modtog museet vel omkring 500 metaldetektorfund, og der er også allerede indleveret mange i år. Til udstillingen er bl.a. udvalgt genstande, som har en særlig form eller et motiv, som illustrerer ”folk & fæ”, ligesom vi præsenterer fund af både guld og sølv. Der er i montrerne desuden levnet plads til nogle af de senest indleverede fund.

Danefæ betyder ”dødt gods”. Loven om danefæ går tilbage til 1241, hvor der i Jyske Lov står følgende: ”Hvad ingen ejer, det ejer kongen. Finder nogen mand guld eller sølv i høje eller efter plov eller på nogen anden måde, da skal kongen have det”. Lovgivningen er efterfølgende reguleret men i bund og grund stadig gældende, og siden 1807 har Nationalmuseet varetaget opgaven med danefæ. Finder modtager en godtgørelse – en danefædusør – der også er en anerkendelse af den indsats, der har sikret kulturarven fra ødelæggelse.

De lokale arkæologiske museer tager sig af kontakten med finderne og den første håndtering og registrering af fundene. Genstandene er nemlig vigtigt kildemateriale og spiler en væsentlig rolle i forskning og formidling både lokalt, nationalt og i mange tilfælde også internationalt.

Hver eneste genstand fortæller en historie. Vel er den fundet i pløjejorden uden umiddelbar arkæologisk kontekst, men alligevel kan vi få indtryk af datering, materiale og funktion, og den repræsenterer en handling i umiddelbar nærhed i en given fortid – hvad enten det er begravelse, bebyggelse, handel, krig, deponering, værkstedsaktivitet eller affald kørt ud på marken.

Derudover kan man fordybe sig i genstandens egen fortælling via dens form eller udsmykning – og det er det gennemgående tema for særudstillingen. Man har nemlig til alle tider været glad for at pryde både smykker og hverdagsgenstande med billeder eller formgive dem figurativt, ofte med fantasifulde dyremotiver eller måske endda med en lille indskrift? Dermed er de en kilde til vores forfædres navne, kontakter, tankegang, tro og overbevisning.

Udstillingens tema er netop fundenes værdi som kilde til fortidens billedverden, og der fokuseres på genstandens egen fortælling. Der udstilles mere end 50 genstande, hvoraf den ældste er fra århundredet før Kristi fødsel og den yngste fra 1500- eller 1600-tallet, men hovedparten er fra vikingetid og ældre middelalder (ca. 800-1150). I en af montrerne vises en lille møntskat bestående af 13 sølvmønter fra begyndelsen af 1000-tallet. De utroligt velbevarede mønter har fine motiver – på nogen ser man Guds velsignende hånd, på andre mønter er der et portræt af en mandlig kriger. Udstillingens logo, det markerede mandsansigt, er et formodet knivsbeslag fra 1100- til 1200-tallet.

I alt 25 findere har leveret fundene, der stammer fra 12 forskellige lokaliteter i Thy og på Mors. Denne gang er det hverken lokaliteten, finderen eller fundhistorien, der er i centrum. Men det skal understreges, at metaldetektivernes indsats og dygtighed har stor betydning for kulturarven – for ny viden og for sikring af de unikke genstande.

 

For yderligere informationer, kontakt:

Charlotte Boje H. Andersen

Museumsinspektør, formidling

MuseumThy_logo_2014_4f

Museum Thy, Jernbanegade 4, 7700 Thisted

tlf.: 21388366

mail: charlotte@museumthy.dk