Medarbejdere

Medarbejderprofil

Rune K. Tjørnild

Rune K. Tjørnild

Museumsformidler

97920577
22355520
rune@museumthy.dk

Folkeskolelærer, Via UC Læreruddannelsen i Nørre Nissum, 2013. (Dansk, historie og kristendomskundskab)

ARBEJDSOMRÅDER

  • Formidling: Skoletjeneste, undervisningsmaterialer, foredrag, byvandringer, udstillinger, levendegørelse, historiske værksteder mm.
  • Frivilligkoordinering ifm. jernaldergården i Heltborg
  • Museum Thys hjemmeside
  • Museum Thys facebookside
  • Redaktør: Museets Venner
  • Redaktør: Museum Thys kalender
  • Hjemmesiden tohmas.dk - en vidensbank med lokalhistoriske oplysninger om Thy og Vester Hanherred.
  • Bestyrelsesmedlem og kasserer i foreningen Historiske Værksteder i Danmark