Kalender

Teglværkstur i Sydthy

0824_Teglvaerkstur_Naessund_Teglvaerk.jpg
24-08-2022 - 24-08-2022 22:00:00
19:00-22:00

Kulturhistorisk aftentur i egne biler. Vi kører ad snørklede veje langs Limfjorden til forskellige nuværende og tidligere teglværkslokaliteter og lergrave. Turen ender ved Helligsø Teglværk, hvor vi kommer på en rundvisning og indtager vores medbragte kaffe. Husk kaffekurv. Arr. i samarbejde med Egnshistorisk forening for Sydthy. Mødested: P-pladsen ved Heltborg Museum.