Kalender

Stormflod 1825

0927_stormflod_1925.png
27-09-2022 - 27-09-2022 21:00:00
19:30-21:00

Havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden. Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter kom til. Fiskerne tog snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder. Købstæderne Thisted, Lemvig og Nykøbing Mors blomstrede og gav Aalborg kamp til stregen. Nu
kunne man sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk. Opsøg det
stormomsuste liv i den internationale udkant med professor i moderne historie ved Aalborg Universitet, Bo Poulsen, der har udgivet bogen “Stormflod” om gennembruddet ved Agger Tange. Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet og Kend Din Egn.