Kalender

Søndagstime: Poul Ekelund

0821_Soendagstime_Ekelund.jpg
21-08-2022 - 21-08-2022 15:00:00
14:00-15:00

Kunsthistoriker Lise Lynge Østergaard viser rundt i sommerens særudstilling med værker af maleren Poul Ekelund (1921-76), der i tiåret 1961-71 havde sommerbolig i Vangså og fandt mange af sine motiver her på egnen, bl.a. hummere og fiskerbåde på stranden, men også køer og landskaber. Han var aktiv i kunst- og kulturlivet på egnen og deltog på en lang, lang række udstillinger, ligesom han fandt sig en betydelig vennekreds i Thy og Vester Hanherred. Pris: Entré.