Kalender

Søndagstime: Død og begravelse gennem tiden

Doed_og_begravelse_tingfrathy_032.JPG
19-04-2020 - 19-04-2020 15:00:00
14:00-15:00
Entré kr.

Rundvisning og fortælling v. Jytte Nielsen. Særudstillingen Ting fra Thy på Thisted Museum viser bl.a., hvad 25 borgere har valgt at udstille fra museets samlinger. Et tværgående tema knytter sig til død og begravelse – fra bronzealderen til nyere tid. Dette tema sætter vi fokus på ved en rundvisning, der afsluttes med en kop  eftermiddagskaffe. 

Sted: Thisted Museum. Pris: Entré.