Kalender

Skjoldborgfortællinger

0706_Skjoldborg_fortaellinger.jpg
06-07-2022 - 06-07-2022 16:00:00
15:00-16:00

Tre onsdage i juli kan du i Johan Skjoldborgs barndomshjem høre historiefortæller Connie Nordholt fortælle mundtlige udgaver af husmandsdigterens noveller. Det lille og beskedne skomagerhjem skaber rammen, hvor man kan danne sig et indtryk af en opvækst og de tidlige års påvirkning, der førte til, at den lille skomagersøn voksede op og kæmpede de fattiges sag i sin litteratur. Pris: Entré. Skjoldborgs Hus, Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs