Kalender

Lodbjerg Fyr under tysk besættelse

lodbjerg-fyr-facade-af-regelbau-621.jpg
10-06-2020 - 10-06-2020 20:30:00
19:00-20:30
Gratis kr.

v. Jens Andersen. Selvom Lodbjerg Fyr ligger ensomt i sin klitplantage, slap det ikke for at blive påvirket af den tyske besættelse. I krigens sidste år blev fyret helt overtaget af den tyske værnemagt, og det er der stadig spor efter i området omkring det. Se bunkeren og få historien om fyrmesterens fortrædeligheder med tyskerne og om tunnelen, som fik fyrtårnet til at hælde. Arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet ved Lodbjerg, Ørum og Hvidbjerg-Vesten Aa kirker. Efterfølgende serveres kaffe og kage, og aftenen afsluttes med fællessang.

Mødested: Lodbjerg Fyr.