Kalender

Livsfare! Miner!

1011_3124.jpg
11-10-2022 - 11-10-2022 21:00:00
19:30-21:00

Minerydningen i Danmark efter Befrielsen v. John V. Jensen, Vardemuseerne. Under Besættelsen udlagde den tyske værnemagt 1,3 millioner landminer i Danmark. Minefelterne var især placeret på den jyske vestkyst og udgjorde en stor fare for civilbefolkningen, og derfor skulle de fjernes hurtigt. Opgaven blev givet til tyske pionersoldater efter aftale mellem briterne og den tyske besættelsesmagt. Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet og Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred. Sted: Heltborg Museum.