Kalender

Kirkegårdsvandring: Tømmerby og Lild

Toemmerby_Kirkegaard_D2009-08-26-036m.jpg
25-05-2020
19:00
Gratis kr.

v. Jytte Nielsen. Vores kirkegårde rummer en sand skat af kulturhistorie og kulturarv. Vi skal vandre rundt på kirkegårdene og høre historier om de gravlagte, gravsteder og gravsten. Kirkegården afspejler det levede liv og navne, inskriptioner og titler kan give svar på megen undren. Og så er vore kirkegårde under stor forandring i disse år, hvilket vi også vil berøre på vandringen.

Mødested: P-pladsen ved Tømmerby Kirke. Arrangementet er en del af Kulturugen »Thy til kultur«.