Kalender

Ken Zier: Havet ved verdens ende

UDST_zier-billede.jpeg
16-09-2023

Ken Zier viderefører i sine typisk store malerier en traditionsrig genre, marinemaleriet.

Han har livet igennem som ivrig sejler været nært knyttet til havet, og har også som barnebarn af Løkkenmaleren Wolmer Zier kunnet hente inspiration hos dennes motiviske forkærlighed for det maritime.

Ken Ziers teknisk brillante, naturalistiske søstykker eller havskaber kombinerer fotografiets øjebliksbundne flygtighed med maleriet tidslige tyngde, kontemplation og egenhændige, tit taktilt-pastose penselskrift. Resultatet formidler fascinationen af bølger og (modlys)glitrende evigt foranderlige vandmasser.