Kalender

Generalforsamling i Historisk Samfund og udgivelse af Historisk Årbog

037_2605Cykeltur_(3).jpg
19-11-2020
19:30

Traditionen tro udgives historisk årbog, der rummer en broget buket af artikler om lokalhistoriske emner. Udgivelsen indledes med ordinær generalforsamling. 

Sted: Jernbanegade 6. NB! Obligatorisk tilmelding til tlf. 9792 0577 senest den 17/11.