Kalender

Fortælling og vandring ved Hanstholmknuden

hanstholmknuden.jpg
26-08-2019
19:00

Ved Bo Fink, Jens Andersen og Charlotte Boje Andersen. På en gåtur på sydsiden af Hanstholmknuden
fortælles om områdets geologi og om de mange kulturhistoriske levn fra jernalderbopladser over skudefart til tyske bunkers. Turen foregår i ujævnt terræn og er ikke velegnet for gangbesværede. Medbring aftenkaffen, som indtages i haven ved Hanstholm Fyr. Mødested: Parkeringspladsen ved Hanstholmhallen.