Kalender

Foredrag: Træplantningens historie i Thy

High5_-_4_-_De_Gamle_Traeer_I_Thagaards_Plantage.JPG
22-10-2019
19:30
50 kr kr.

Ved skovrider Ditte Svendsen. Fortælling om skovenes mange funktioner fra sandflugtsdæmpning, beskæftigelse og lokal energiforsyning til rekreation, miljøbeskyttelse og klimatiltag. Desuden berøres emner som skovrydning, omlægning fra klitplantager til naturnært drevne skove og ønsker om ikke længere at drive skovene, men lade naturen passe sig selv. Arrangeret i samarbejde med Kend din egn. Pris: 50 kr.