Kalender

Foredrag: Ørregård - en jernalderlandsby

Oerregaard.jpg
12-11-2019
19:30
50 kr kr.

Ved Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland.  Foredrag om en midtjysk jernalderlandsby fra tiden omkring Kristi fødsel. På bredden af Herningsholm Å, mellem Herning og Holstebro, blev der efter luftrekognoscering fundet to meget velordnede rækker gårde. I 2017 og 2018 blev der gennemført udgravninger. Fundene viste jernudvinding i stor målestok og en helt særlig grad af organisering. I samarbejde med Folkeuniversitetet og Kend din Egn. Pris 50 kr.