Kalender

Foredrag: Landskabet, der forsvandt

03-05_Aggerbo_skaerer_havtoerv_web.jpg
05-03-2024 - 05-03-2024 21:00:00
19:00-21:00

Et foredrag v. Camilla Andersen, ph.d., om stormfloder, fraflytninger og overlevelse på Agger Tange, 1760-1875. I løbet af 1800-tallet ændrede kystlandskabet sig markant på Agger Tange på grund af stormfloder, kysterosion og sandflugt. En udfordring, som familierne på tangen måtte forholde sig til og tilpasse sig efter. På baggrund af nye
GIS-kortlægninger vil dette foredrag give indblik i, hvordan tangen udviklede sig over tid, og hvordan stormfloderne gang på gang skabte nye vilkår. Hvilken betydning fik landskabsændringerne for de enkelte
familier?

Sted: Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, Hurup Thy